Araştırma: Duygusal Becerileri Çocuklukta Öğrenmek Gelecekte Daha Büyük Problemleri Önleyebilir

0
5692

Akademik öğrenme genellikle okullar için hep en ön planda yer alır. Ancak yeni bir araştırmaya göre ilkokul öğrencilerine öz-kontrol gibi duygusal becerileri ve sosyal becerileri öğretmek, özellikle “riskli” çocukları gelecekte suça yönelik sorunlardan korumayı sağlıyor.

Duke Üniversitesi araştırmacıları, öğretmenleri ve ebeveynleri tarafından agresif davranışlar geliştirme konusunda yüksek risk içeren çocuklar üzerinde 1990’larda başlatılan bir çalışmayı yeniden inceledi.

Bu çalışmada çocuklar rastgele seçilerek iki gruba ayrıldı: Çocukların yarısı; öğretmen liderliğinde yürütülen bir müfredatı, ebeveyn eğitim gruplarını, öz-kontrol ve sosyal becerilerle ilgili akademik dersleri ve ders anlatımını içeren bir programa katıldı. Birinci sınıfta başlayarak onuncu sınıfta biten program; çocuklar ergenliğe ve genç yetişkinliğe doğru adım attıkça hafif suçları, tutuklanmaları ve sağlık ve ruh sağlığı hizmetlerinin kullanımını azalttı.

Son yapılan çalışmada ise araştırmacılar, bu ilk bulguların ardındaki nedenleri araştırdılar. Yaklaşık 900 öğrenciden gelen verileri inceleyen araştırmacılar, gelecekte suçla ilgili sonuçlar üzerindeki etkinin üçte birinin öğrencilerin 6 ila 11 yaş arasında öğrendikleri sosyal ve öz-düzenleme (kendi kendini regüle etme) becerilerinden kaynaklandığını buldu.

Programın bir parçası olarak öğretilen akademik becerilerin suç ve hafif suç oranları üzerindeki etkisi ise duygusal zekayla bağlantılı becerilere oranla çok daha az. Bu duygusal beceriler; çocuklara, bir grup içinde işbirliği yaparak çalışmayı öğretmeyi ya da bir karar aldıklarında bunun uzun vadeli sonuçları hakkında nasıl düşünmeleri gerektiğini öğretmeyi içeriyor. Fizik öğretmek ise teknik ve uzmanlık gerektiren becerilere bir örnek.

“Vardığımız sonuç şu: Duygusal zeka ile ilgili beceriler, eğitim sistemimizde ve çocukları sosyalleştirme sistemimizde daha fazla ön plana çıkmalıdır” diyor Duke Üniversitesi’nde psikoloji ve sinirbilim profesörü ve araştırmacı Kenneth Dodge. Dodge’a göre ebeveynler, bu becerileri çocuklarında geliştirmek için ellerinden gelen her şeyi yapmalılar. Aynı şekilde eğitimle ilgili kanun yapıcılar da.

“Eğer bu becerileri belli bir noktaya kadar geliştirebilirsek, hafif suçları ve çocuk kriminal suçlarını da azaltabiliriz” diyor Dodge.

Çocuk ve ergenlerde davranış bozukluğu konusunda uzman olan psikolog Neil Bernstein’a göre araştırmacıların bulguları ile kendisinin 30 yıldan fazladır çocuklarla çalıştığı alanda gördükleri birbiriyle tutarlı şeyler. Bernstein, öz-kontrol ve sosyal becerilerin önemi konusunda araştırmacılarla hemfikir olsa da listeye empatiyi de ekleyeceğini söylüyor.

“Empati, başkalarının duygularının farkında olmamızı sağlar. Empati sahibi birisiyseniz, başkasının duygularını incitmeye daha az meyilli olursunuz” diyor Bernstein.

“Bir başkasının nasıl hissettiğini iyi anlamak, aynı zamanda ergenlerin zorbalıktan ve diğer “endişelendiren davranışlardan” sakınmalarını da sağlar” diye devam ediyor Bernstein.

Empati bu çalışmada doğrudan ölçülen becerilerden birisi değil. Ancak araştırmada, başkalarına fayda sağlama amacı güden gönüllü davranış olarak tanımlanan “olumlu sosyal davranışlara” yönelik bazı ölçümler bulunuyor.

Bernstein araştırmanın bulgularının çok anlamlı olduğunu ve okullar için model olma potansiyeli taşıdığını düşünürken, bir taraftan da bir okul sisteminin, öğretmenlerin, ebeveynlerin ve öğrencilerin tümünün bu tür bir programda yer alma konusunda yeterince motive olmalarının pek de kolay olmadığını söylüyor.

Bu çalışmanın bazı bölümleri, daha önce çeşitli okul ortamlarında başarılı bir şekilde uygulandı. Bunlardan bir tanesi, eğitimpedia’da daha önce yer verdiğimiz Alternatif Düşünme Yöntemlerini Teşvik Etmek (PATHS) isimli sosyal ve duygusal öğrenmeye yönelik bir program.

Başarılı bir ergen ve bir yetişkin olmamız için gerekenlerle ilgili artık giderek yayılan yeni bir anlayış var. Eskiden gereken tek şeyin akademik beceri olduğunu düşünürdük. Okumak ve matematik, okuma ve matematik gerektiren işler için çok önemlidir. Öz-kontrol ise öz-kontrol gerektiren “yaşamsal işler” için çok önemlidir. Tutuklanma ve şiddet suçlarından kaçınmanın tek yolu da budur.

Kaynak: http://www.npr.org/sections/health-shots/2015/12/17/459873281/learning-soft-skills-in-childhood-can-prevent-harder-problems-later?utm_source=facebook.com&utm_medium=social&utm_campaign=npr&utm_term=nprnews&utm_content=2044

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here