Ev Ödevlerine İsyan Eden Her Ebeveyne Bir Altın Yıldız

0
6933

İspanyol anne babalar ev ödevlerine karşı isyandalar. 12.000 ebeveyn/öğretmen örgütünü temsil eden CEAPA, okullarda çok fazla ödev verildiği gerekçesiyle gösteriler düzenliyor. Yapılan bir araştırma, velilerin %82’sinin ev ödevlerinin fazla ya da aşırı olduğunu düşündüğünü ortaya koydu. Yarısı ise ödevlerin aile hayatlarına zarar verdiğini düşünüyor. Bir iki şerh düşmekle birlikte onlara kesinlikle katılıyorum.

Aslında İspanya’daki ev ödevleri diğer ülkelerde verilen ödevlerle kıyaslandığında görece kolay kalıyor. 2014 yılında OECD çeşitli ülkelerde 15 yaşındaki öğrencilere verilen ortalama haftalık ev ödevleriyle ilgili bir rapor yayınladı. Bu rapora göre İspanyol öğrenciler, sadece 6.5 saatilk ödev ortalamasıyla çok şanslı görünüyorlardı. Finlandiyalı öğrencilerin haftalık ödevleri ise sadece 2,8 saatken, Şanghaylı öğrencilerin haftada ortalama 13,8 saat ödev yapması gerekiyordu. Aynı rapora göre İngiliz öğrencilerin payına 4,9 saat ödev düşüyordu. PISA sonuçlarına göre en üstlerde yer alan Finlandiya ve Şanghay’ın ödev konusunda tamamen zıt kutuplarda yer aldığına bakılacak olursa, ev ödevlerinin uzunluğuyla sistematik notlar arasında net bir ilişki bulunmuyor.

Peki bu araştırma ne söylüyor? 2001 yılında Milli Eğitim Araştırmaları Vakfı tarafından yapılan bir araştırma, “ödevlere harcanan zamanla elde edilen sonuçlar arasında ikincil derecede olumlu bir ilişki” bulunduğunu ancak “birincil düzeyde bir ilişkinin tutarsız” olduğu ortaya koydu. Ancak ikincil düzeyde bile ev ödevi “öğrenci başarısında sadece çok küçük oranda bir değişmeyi” açıklıyordu. Daha yakın tarihlerde John Hattie’nin Görsel Öğrenme çalışması, ev ödevinin 0.29 oranında, yani çok küçük bir etki boyutu olduğunu gösterdi. Hattie, küçük çocuklarla (0,15, çok az) daha büyük çocuklar arasında bir fark olduğunu da belirtti. Bunu gösteren başka araştırmalar da bulunuyor. En azından biraz olsun işe yarıyorsa, İspanyol anne babalar isyan etmekte haklılar mı?

3500

Evet. Çünkü ödev türlerinin öğrenciler üzerindeki etkisi büyük farklılıklar gösteriyor. Bir ödev, sınıfta yapılan bir çalışmadan pek çok bakımdan daha farklı. Normalde bağımsız ve birininin yönlendirmesi olmadan yapılıyor, öğrencinin ödevi anlaması ve tamamlamak için, bilgisayar becerilerinden önceki konuların bilgisine kadar, gerekli bütün kaynaklara sahip olması gerekiyor. Öğrencinin ödevini tamamlaması için kesintisiz bir zamana ve alanla, ödevini tamamlamasını sağlayacak kişilik özelliklerine sahip olması gerekiyor. Bu kıstaslar çok fazla farklılık içerebilir. Sınıf içinde, koşulların herkesin yararına olacak şekilde düzenlendiği, kontrollü bir ortam yaratabilirsiniz. Ancak ev ödevinde, karanlığa bir bumerang fırlatıyormuş gibisinizdir, neyin geleceğini bilemez ama inanırsınız.

Ayrıca, bazı ödevler faydalıdır, bazıları değildir. Öğretmenliğe başladığımda beni şaşırtan şeylerden birisi de çok fazla ödevin tamamen saçma, bürokrasiden başka bir amaca hizmet etmediğini görmek olmuştu. Ivır zıvır şeyler hakkında şeyler hakkında hissettiklerinizle ilgili şiir yazmak en çok dikkatimi çekenlerden birisiydi ama bundan başka şeyler de vardı: İsa’nın ağzından, haça gerilmenin nasıl bir şey olduğunu anlatan bir mektup yazmak. İngilizce öğretmenleri için Dr. Jekyll ve Bay Hyde romanındaki kötü karakter Bay Hyde için “ARANIYOR” posterleri yapmak. Büyük Londra yangınını resimlemek. Yunan tıbbıyla igili canlandırmalar için replikler yazmak. Coğrafya dersinde kartonpiyerden volkanlar yapmak. Yani, bırakın lütfen! Bu tür etkinlikler kesinlikle, öğretmenlikte kaçınmamız gereken bir amaçsızlığa işaret ediyor. Ya anlamlı ev ödevleri verin ya da hiç vermeyin. Öğrencilerin zamanını harcıyorsunuz.

Örneğin öğrencilerden kendi istedikleri şeyleri okumayı isteyin, en temel seviyede bocalayanlara yardımcı olamayabilir da bütün yaş grupları için faydalıdır. Bilgi seviyeleri zayıf ve ev ortamları rahat olmayan öğrenciler de bundan yararlanır. Eğer ev ödevi doğru verilirse çok farklı etkiler yaratabilir.

Elbette burada öğretmenin bakış açısı da önemli: Ev ödevlerinin bir de değerlendirilmesi gerekir. Eğer ödev verdiyseniz, öğrenciniz yapıcı bir geri bildirimi hak eder. Ancak her hafta iki yüzden fazla öğrencinin dersine giriyorsanız, haftalık ödev değerlendirmesi sonu gelmez bir işe dönüşür. Sadece bu kadar öğrencinin ödevlerini işaretlemek bile haftada en az bir gününüzü alır. Üstelik böyle bir geri bildirimin etkisi neredeyse mikroskobik boyutlarda olacaktır. Bu işin mesainizin dörtte birine yakın bir kısmını heba edeceğini düşündüğünüzde durum anlamsız olduğu kadar üzücü de oluyor.

Son olarak anne babaların bakış açısı: Ev ödevleri, ailenin hafta içinde telafi edemediği zamanlarını çalıyor. Bu kesin olarak doğru. Üstelik geri dönüşü genellikle çok küçükken hırsız çok yoğun ve karmaşık. Okuldan eve geldikten sonraki zamanla yatma vakti arasında kalan bir kaç saat aile içi ilişkiler açısından çok değerli. Bunu çalıyorsanız, elde edilen şeyin kaybedilen şeyden fazla olması gerekiyor. Ancak pek çok ödev ve çocuk için durum böyle değil. İspanya’da dedikleri gibi; abajo el sistema opresor – kahrolsun zalimler!

Kaynak: https://www.theguardian.com/commentisfree/2016/nov/03/parent-homework-children-family-time

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here