TRENDLER

4+4+4 ve Akademik Başarı

Görüntülenme 173

0
4+4+4 ve Akademik Başarı

Eğitim Reformu Girişimi (ERG) ve Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV), yeni sistemi izlemek ve değerlendirmek için gerçekleştirdikleri araştırmayı tamamladı.eğitimpedia olarak raporun öne çıkan bölümlerini sizinle paylaşmaya devam ediyoruz.

4+4+4 sistemi ile gelen değişikliklerin akademik başarı ile ilişkisini çıkarsamak için ilk olarak 2011-12 ve 2012-13 eğitim-öğretim yıllarındaki 5. Sınıf öğrencilerinin Türkçe, İngilizce, Matematik ve Fen ders notları karşılaştırılmıştır. 2011-12’deki 5. sınıflar, eski sınıf gruplaması sistemini deneyimleyen son öğrenci grubudur ve 5. sınıfı ilköğretim okullarında okumuşlardır. 2012-13’teki 5. sınıflar ise yeni sınıf gruplaması sisteminin uygulandığı ilk gruptur ve 5. sınıfı ortaokullarda okumuşlardır. Bu hali ile 2011-12 eğitim-öğretim yılındaki 5. sınıfların 2012-13 eğitim-öğretim yılındaki 5. sınıflar için doğal bir karşılaştırma grubu olduğu araştırmanın temel varsayımıdır.

2011-12 eğitim-öğretim yılında 5. sınıf öğrencilerinin Türkçe, İngilizce, Matematik ve Fen ders notlarının dağılımı incelendiğinde, İngilizce dışında tüm alanlarda öğrencilerin % 90’dan fazlasının notlarının en az 3 olduğu göze çarpmaktadır. Ayrıca Türkçe dersinde öğrencilerin yarıdan fazlasının notu 5’tir. 2012-13 eğitim-öğretim yılına bakıldığında ise düşük notların yoğunluğunun daha yüksek olduğu ve en yüksek not olan 5’in yoğunluğunun daha düşük olduğu göze çarpmaktadır. 2012-13’te öğrencilerin % 90’ından fazlasının notlarının 3 veya 3’ten fazla olma durumu hiçbir alanda gözlemlenmemektedir.

4+4+4 akademik basari

 

2011-12 ve 2012-13 eğitim-öğretim yıllarında 5. sınıf öğrencilerinin bu dört derste başarısı karşılaştırıldığında, başarı düzeyinin 2012-13’te önemli ölçüde daha düşük olduğu ortaya çıkmaktadır.

Bu farklılık bu dört dersten birine özel bir durum gibi de görünmemektedir; 2011-12 ve 2012-13 eğitim-öğretim yılları arasında akademik başarı dağılımı, incelenen dört derste de istatistiksel olarak farklılaşmaktadır.

Ayrıca, iki eğitim-öğretim yılında verilerin toplandığı 5. sınıf örneklemlerinin temel özelliklerinin farklılaşmadığı dikkate alındığında, bu bulguları gözlemlenen diğer çevresel veya ailesel değişkenlerle açıklamak olası görünmemektedir. Diğer taraftan bu farklılık, sınıf gruplaması sisteminin değişmiş olması dışında gözlemlenemeyen diğer başka çevresel etkenlerle ilişkili olabilir. Bu sebeple, bu bulgular nedensel değil, betimleyici nitelik taşımaktadır.

Ancak, öğrencilerin akademik  başarısına ek olarak alanyazının işaret ettiği bazı diğer etkenlere odaklanarak sınıf gruplaması sistemi değişikliği ve öğrenci başarısı arasındaki ilişki hakkında daha derinlikli bilgi sahibi olmak mümkün görünmektedir. Bu amaçla 5. sınıf öğrencilerinden derslere odaklanma, dersleri takip ve kavrayışlarına ilişkin çeşitli ifadeleri “Tamamen doğru”, ”Yarı yarıya doğru”, “Pek doğru değil” ve ”Hiç doğru değil” biçiminde değerlendirmeleri istenmiştir. Aşağıdaki grafik bu alanlarda “Tamamen doğru” değerlendirmesinde bulunan öğrencilerin yüzdesini vermektedir.

4+4+4 derslere odaklanma

Grafiğe göre, 2012-13 eğitim-öğretim yılında 5. sınıf öğrencilerinin daha büyük bir bölümü dersler işlenirken sıkıldığını ve dikkatinin dağıldığını belirtmektedir. Bununla uyumlu biçimde dersleri takip etmekte zorlandığını söyleyen öğrencilerin payı da 2012-13 eğitim-öğretim yılında daha yüksektir. Ayrıca, öğretim programının değişmemiş olmasına, diğer bir deyişle derslerin içeriği ve kapsadığı konuların 2011-12 ve 2012-13 öğretim yıllarında aynı olmasına rağmen, 2012-13 eğitim-öğretim yılında öğrencilerin daha yüksek bir bölümü derslerde anlamakta zorlandıkları konular olduğunu bildirmektedir. Buna ek olarak, 2012-13’te öğrencilerin daha küçük bir bölümü ödevlerini zamanında ve eksiksiz yaptığını bildirirken; öğrendiklerini kısa sürede unuttuğunu düşünen öğrencilerin payı iki yıl arasında yükselmiştir. Ayrıca, 2011-12 ve 2012-13 eğitim-öğretim yılları arasında ders işlerken sıkılma ve dikkatin dağılması ile dersleri takip etmede zorlanma dağılımlarının istatistiksel olarak anlamlı biçimde farklılaştığı görülmektedir.

Raporu bölümler halinde yayımlamaya devam edeceğiz.

Araştırma raporunun tamamına ve politika önerileri dokümanına aşağıdaki linkten ulaşılabilir.

http://erg.sabanciuniv.edu/node/1288

Yorum Yazın
En Yeni İçeriklerden Hemen Haberdar Ol
Egitimpedia.com'aGiriş Yapın

Egitimpedia Hesabı ile Giriş Yap

Egitimpedia Hesabı Oluşturmak için Tıklayın!