TRENDLER

Araştırma: Daha Fazla Fiziksel Aktivite, Küçük Çocukların ve Ergenlerin Okul Başarısını Artırabilir

Görüntülenme 610

0
Araştırma: Daha Fazla Fiziksel Aktivite, Küçük Çocukların ve Ergenlerin Okul Başarısını Artırabilir

Konuyla ilgili araştırmaları değerlendiren yeni bir çalışmaya göre; küçük çocukların ve ergenlerin günlük bedensel etkinliğini artırmak, kuramsal becerilerinin yükselmesini sağlayabiliyor. Bedensel çalışmanın günde bir saate kadar artırıldığı programlara katılan çocukların çoğunda; matematik, okuma ve dil becerilerinde iyiye gidiş gözlendi.

“Bu incelemeyle genel olarak; bedensel etkinlik programlarının okul başarısına birçok yönden gözle görünür biçimde yarar sağladığını göstermiş bulunuyoruz: Matematik bağlantılı becerilerde, okumada ve ağırlıklı not ortalamalarında,” diyor Castilla-La Mancha Üniversitesi’nden (İspanya) Celia Álvarez-Bueno. “Ayrıca, bedensel etkinliklere katılım sonrasında, sınıfın genel davranış biçiminin de iyileşme gösterdiğini ortaya koyduk.”

Araştırmacılar, okul başarısı ile bedensel etkinlik arasındaki etkileşimi inceleyen, 16 Ekim 2016’ya kadar yapılmış beş tıbbi araştırma veritabanı içerisinden sıkı bir tarama yaptılar. Araştırmacılar sadece özellikle çocukların var olan bedensel etkinlik düzeyini yükseltmeyi veya zenginleştirmeyi hedefleyen; sağlıklı, gelişimi normal çocuk ve gençlerin katılımıyla düzenlenmiş çalışmaları seçtiler.

Araştırmacılar, 4–13 yaşları arasındaki 10.205 çocuğu içine alan 26 çalışma belirlediler. Çalışmalar ağırlıklı olarak ABD ve Avrupa’dan gelmiş olsa da; Avustralya, Kanada, Hindistan ve Güney Afrika’dan da az sayıda araştırma bulunmaktaydı. Her çalışma değişik katılım düzeyleri içermekle birlikte, tümü benzer amaçları paylaşmaktaydı: Çocukların bedensel eğitimini güçlendirmek, ders sırasında sınıfta bedensel etkinlik uygulamak (belli bir konuyu öğrenirken bedensel olarak etkin olmak) veya müfredatın izin verdiği düzeyi aşan ya da okul-sonrası bedensel etkinliklere yer açmak. Katılımcılar, çalışmaya göre değişmek üzere, bedensel etkinliklerini günde 10 ile 60 dakika arasında artırdılar.

Öte yandan, araştırmaların üçü dışındaki hepsi; başta dil öğrenimi, sözcük bilgisi, yazım kurallarına uyum ve yazma becerisi olmak üzere, matematik, sayısal ve sözel çalışmalar bakımından, bedensel etkinlik programlarının öğrenim üzerindeki etkilerini bildirmekteydi. Matematiği konu alan 18 araştırmanın 13’ünde, öğrencilerin matematik becerilerinin geliştiği gözlendi; özellikle de daha yoğun bedensel etkinlik içeren ve eğitimli veya uzman öğretmenlerin görev aldığı çalışmalarda.

Okumaya odaklanan 10 çalışmanın yarısında, bedensel etkinlik programlarına katılan çocukların okuma becerilerinin iyileştiğine tanık oldular. En büyük iyileşmeler yine, iyi yetişmiş bir eğitmenin gözetimindeki bedensel etkinlik programlarında gözlendi. Benzer biçimde 10 çalışmadan 4’ünde, daha fazla bedensel etkinlik yapan grupların dil becerilerinde gelişme saptadı.

Çalışmaların beşi öğrencilerin ders konularına ne denli yoğunlaştığını gösterirken, biri dışındakilerin hepsi, bedensel etkinliklere katılan çocuklarda gelişme bulguladı. (İyileşmeye işaret eden bütün bu bulgular, özelleştirilmiş istatistik yöntemlerle ölçüldü.)

Öğrenci profilinin çeşitliliği ve grupların küçüklüğü, araştırmaların çoğunda, bulguların günün en çok hangi saatinde veya hangi tür programlarda sağlandığı gibi ince ayrıntıları araştırmacıların tam bir kesinlikle belirlemesini güçleştirdi.

“Okulda bedensel etkinlikle geçirilen zamanın bu sonuçlar üzerinde belli bir etkisi olmuştur. Bedensel etkinliği sınıfta yapmak matematikle ilgili beceriler için yararlı olsa da, müfredat çerçevesindeki beden eğitimi dersleri, çocukların okul başarısını artırmada en uygun zemin olarak görünmektedir,” diyor araştırmacılar. “Öte yandan, her bir grup içindeki çalışmaların yetersizliği yüzünden, bedensel etkinliklerin hangi ayırt edici özelliklerinin (zenginleştirici, iyileştirici veya her ikisi) sonuçlar üzerinde daha büyük etkisi olduğunu saptayamadık.”

Araştırmacılara göre önceki araştırmanın bulguları, bedensel etkinlik süresi her hafta biraz artırılan öğrencilerin okul başarılarının yükseldiğini veya en azından değişmediğini gösteriyor – ders çalışmaya daha az zaman ayırsalar bile.

“Çok yönlü araştırmamız, okulda beden eğitimine ayrılan sürenin artışıyla birlikte çocukların okul başarısında ve sınıftaki davranışlarında iyileşme olduğu görüşünü desteklemektedir. Aynı zamanda, bedensel etkinlik programlarının ders içinde yapılmasıyla, matematik gibi kimi alanlarda başarı düzeyinin arttığı gözlenmektedir.”

Araştırmacılar ayrıca, çocukların bedensel etkinliği, günlük yaşamlarının bir parçası hâline getirmelerinin uzun dönemli yararlarını da vurguluyor.

Araştırmacılar şöyle diyor: “Gerek küçük çocuklar gerekse ergenler, edindikleri sağlıklı alışkanlıkları yaşam boyu korumak eğilimindedir. Bu açıdan bakıldığında, çalışmamız; sağlıklı davranış biçimini yüreklendirmede okulun en uygun ortam olduğunu savunan önceki araştırmayla birlikte ele alınmalıdır. Bütün bunların yanı sıra, bedensel etkinliğin özendirilmesi, çocukların zihin ve beden sağlıklarını geliştirmede ve okul başarılarını yükseltmede etkili bir araçtır.”

 

 

Kaynak: https://www.forbes.com/sites/tarahaelle/2017/11/30/more-physical-activity-each-day-could-improve-academics-for-children-teens/#201285ef5f68

 

Yorum Yazın
En Yeni İçeriklerden Hemen Haberdar Ol
Egitimpedia.com'aGiriş Yapın

Egitimpedia Hesabı ile Giriş Yap

Egitimpedia Hesabı Oluşturmak için Tıklayın!