TRENDLER

Araştırma: Müzik Eğitimi Dil Gelişimini Nasıl Etkiliyor?

Görüntülenme 1493

0
Araştırma: Müzik Eğitimi Dil Gelişimini Nasıl Etkiliyor?

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’de (MIT) yapılan bir araştırmaya göre, çocuklara beş yaş civarında verilen müzik eğitimi, konuşma algılarını ve dil becerilerini geliştirmede eşsiz bir yarar sağlıyor. Geçtiğimiz günlerde yayınlanan makalenin baş yazarı Yun Nan, Beijing Üniversitesi’nde bilişsel nörobilim alanında çalışan bir akademisyen ve Müzik Biliş Grubu’nun başkanı. MIT’nin bu çalışmayı Çin’de yapmayı tercih etmesinin sebeplerinden biri ise, Pekin’deki öğretmenlerin özellikle müfredat dışı müzik eğitiminin, çocukların gelişimlerinde diğer derslere göre daha değerli olabileceğini düşünmeleri.

Konu müzik dersi programları olunca bütçe kesintisine giden birçok okulun aksine, araştırmanın gerçekleştirildiği Pekin’deki okul, müzik eğitimine sıkı sıkıya bağlı ve öğrencilerine müfredat dışı piyano dersleri veriyor. Araştırmacılar, bu son çalışmaya ait bulguların, dünyanın pek çok yerindeki eğitimciye, sistemlerine müzik eğitimini mümkün olduğunca erken dahil edip gereken önemi vermeleri açısından örnek olacağını ümit ediyor.

Araştırma detayları

Çalışma kapsamında 74 anaokulundan rastgele seçilip 3 gruba ayrılan çocuklardan 1. gruba 6 ay boyunca haftada 3 kez 45 dakikalık piyano dersleri verilirken, aktif bir kontrol grubu olarak seçilen 2. gruba aynı vakitlerde ekstra okuma dersleri veriliyor. 3. grup ise, herhangi bir uygulamanın olmadığı, sadece güncel müfredata tabi tutulan öğrencileri kapsıyor. Altı ay sonra, piyano eğitimi alan grubun, kelimeleri ayırt etme başarısı ve müzik alanındaki değişiklikleri tanımlamak için geliştirdiği yetenek sayesinde oluşturduğu konuşma tonu, diğer iki gruba kıyasla son derece dikkat çekici gelişmeler sergilediğini ortaya koyuyor. Piyano dersleri alan çocuklarda özellikle dil alanında gelişen bu özelliklerin ise, müzikal zeminle ilerleme sağlamış sinir duyarlılığı olduğunun altı çiziliyor.

Dil Gelişimi ve Bilişsel Beceriler

Geçtiğimiz yıllarda yapılan araştırmalarla müzik eğitiminin, dil becerilerinin gelişimi üzerine pozitif etkilerinin olduğu pek çok kez ortaya konmuştu; ancak şimdiye dek, müzik derslerinin genel bilişsel yetenekleri artırdığı veya bir enstrüman çalmanın dil yeterliliğini geliştirip geliştirmediği açık değildi. Bu araştırma kapsamında ise, müzik eğitiminin çocukların konuşma ve dil becerilerini geliştirdiğini net bir şekilde ortaya konuyor. Enteresan bulgularından biri de, üç grubun da IQ testi, işleyen hafıza ve dikkat açıklığı gibi genel bilişsel ölçümlerde eşdeğer sonuçlara sahip olması. Bu açıdan bakıldığında, çalışmaya göre, 5 yaş civarında verilen 6 aylık müzik eğitiminin genel bilişsel fonksiyonların gelişimi üzerine bir etkisi bulunmamakta.

Ekstra müzik dersinin ekstra okuma saatinden de faydalı olabilmesi

McGovern Beyin Araştırmaları Enstitüsü Müdürü ve araştırmanın baş yazarı Robert Desimone, küçük çocuklarda piyano eğitiminin, sesleri ve ses farklılıklarını tanımak adına ekstra okumadan daha etkili olduğunu belirtiyor. Çocukların ekstra okuma yapmalarının başlı başına yararlarının olduğunu yadsımayan araştırmacıya göre, okullarda okumaya verilen önemin sanata da verilmesi oldukça önemli. Müzik eğitiminin, konuşma ve ses işleme yeteneklerini geliştirdiğini ortaya koyan bu çalışmaların yanı sıra, bu fenomenin altında yatan beyin mekanizmalarını saptamak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyuluyor. Planladığı yeni araştırmalarda Desimone, müzik eğitimi ile ilgili spesifik nörolojik değişikliklere daha derin bir dalış yapmayı hedefliyor.

Müziğin dil kullanma becerisine ömür boyu yararları

2015’te, Kanada’da Nörobilim Dergisi’nde yayınlanan bir başka araştırmada, 14 yaşından önce başlayıp 10 yıl boyunca müzik eğitimi almış kişilerin, ileriki hayatlarında  konuşma ve dinleme bozuklukları yaşama olasılığının oldukça az olduğu ortaya konuyor. Yazarların açıklamalarına göre erken dönem müzik eğitimi, beyin fonksiyonlarının tam kapasite çalışmasına ve konuşma-dinleme becerilerinin artmasına sebep oluyor.

Memphis Üniversitesi’nden akademisyen Gaven Bidelman’a göre ise, müzikal etkinlikler bilişsel beyin gelişiminin oldukça önemli bir parçası olmakla beraber, yaşlı beyinler için de önemli etkilere sahip. Bidelman ve bir diğer araştırmacı Claude Alain’in açıklamalarına göre bulgular, nöroplastisitenin yaşla sınırlı olmadığı ve yaşam boyu azalma eğiliminde olan konuşma ve dinleme becerilerini güçlendirmek için müzikal etkinliklerin önemli bir yere sahip olduğunun altını çiziyor.

Çocukluk döneminde müzik eğitiminin kısa ve uzun süreli faydaları hakkındaki tüm araştırma bulgularının politikacılar, eğitimciler ve veliler için, okul çağındaki çocukların haftalık faaliyetlerinin bir kısmını mümkün olduğunca müziğe yöneltmeleri konusunda teşvik edici olması umuluyor.

 

Hazırlayan: Team Behind It

Kaynaklar:

Yorum Yazın
En Yeni İçeriklerden Hemen Haberdar Ol
Egitimpedia.com'aGiriş Yapın

Egitimpedia Hesabı ile Giriş Yap

Egitimpedia Hesabı Oluşturmak için Tıklayın!