TRENDLER

Bir Kuşağı Anlamak: X Kuşağı Kimdir?

Görüntülenme 16236

0
Bir Kuşağı Anlamak: X Kuşağı Kimdir?

Amerika’da başlayan, ardından dünya çapına uyarlanan; ekonomi, demografi, siyaset bilimi, klinik psikoloji ve sosyoloji gibi bilim alanlarından elde edilen verilere dayanan nesil sınıflandırmasına göre, günümüzün genç nesilleri olarak adlandırılan üç adet kuşak (X,Y ve Z) mevcut. Pek çok yönden hem farklı hem de ortak özelliklere sahip bu kuşakların iş hayatına, teknolojiye ve hayata uyum sağlamaları da değişiklikler gösteriyor. Genç nesillerin yaşça en büyük kuşağı olan X nesli, doğum tarihi 1965 ile 1980 yılları arasında kalanları kapsıyor.

X Kuşağı Özellikleri

X nesli; kurallara uyumlu, aidiyet duygusu güçlü, otoriteye saygılı, sadık, çalışkanlığa önem veren bir kuşak olarak tanımlanıyor. İş yaşamlarında çalışma saatlerine uyumlu oldukları ve motivasyonlarının yüksek olduğu ortaya konmuş durumda. Belirli bir çalışma süresinden sonra kademe atlayabileceklerine inanıyorlar ve sabırlılar. Daha çok, “yaşamak” için çalışıyorlar.

Dünyaya gözlerini merdaneli çamaşır makinesi, transistörlü radyo, kaset çalar ve pikapla açmışken, ilerleyen yıllarda pek çok buluşa da şahitlik etmiş bulunuyorlar. Dolayısıyla X nesli, pek çok dönüşüm yaşamış gibi görünüyor. Özellikle, teknoloji açısından düşünüldüğünde, bilgisayar sistemlerinin dönüşümü ve buna bağlı değişen iş hayatına da çoğu adapte olmuş durumda. Ancak bununla beraber, adaptasyon güçlüğü çekenlerin kendini sosyal açıdan dışlanmış hissettiği de ortaya konan gerçekler arasında.

Amerika Birleşik Devletleri’nde, toplam iş gücüne 2018 yılına kadar en büyük katkının X kuşağı tarafından sağlanacağı söyleniyor. Bu nesil, kendinden önceki kuşaktan sonra, doğum oranının azalmasına tekabül eden nesil olarak da biliniyor; dolayısıyla önceki nesile göre sayıca daha azlar. 

– Becerikli, kendine yeten bir kuşak

X nesli, genel olarak büyük bir kısmı hem annenin hem de babanın çalıştığı iki gelirli ailelerin çocuklarıyken, çocukluk-gençlik dönemlerine denk gelen büyük ekonomik kriz sebebiyle aile bireylerinin işlerini kaybetmelerine tanık oldular. Özellikle, kötüleşen ekonomi sebepli sıkıntılarla boşanma oranının da arttığı ailelerin üyeleri olan nesil, bağımsız, becerikli ve kendine yeten bir kuşak olarak tarif ediliyor.

– Teknolojik olarak “usta” bir nesil

Çoğunun en bildik özelliklerinden biri de, akıllı telefonlar, tabletler, dizüstü bilgisayarlar ve elektronik haberleşmedeki rahatlık düzeyleri. Nesil, üretim ekonomisinden hizmet ekonomisine geçişi yansıtan kuşak olarak biliniyor. Bilgisayarlarla büyüyen ilk nesil olarak da, teknoloji hayatlarına ayrılmaz bir şekilde dokunmuş vaziyette.

– Değişime uyumlu bir nesil

1980’lerin zorlu ekonomik dönemlerinde yaşayan X nesli, işkolik anne babalarının zar zor kazandığı pozisyonlarını kaybettiklerini görmeleri sebebiyle, bir işverene daha az bağımlı olma eğiliminde ve önceki nesillere göre ilerlemek için işleri değiştirmeye daha istekli. Değişime uyum göstermeleri ve alternatif yaşam tarzlarına karşı hoşgörülü olmaları da önemli özelliklerinden. Kuşağın ayrıca, yeni beceriler öğrenmek için iddialı ve istekli olduğu biliniyor.

X Neslinin Genel Değerleri

Önceki nesillerin aksine X nesli, çalışmak için yaşamak yerine, yaşamak için çalışıyor. Çalışırken eğlenmeyi seviyorlar. Örneğin, X nesline mensup yöneticiler genellikle mizahı ve oyunları iş faaliyetlerine dahil ediyor.

X ve Y Kuşağının Ortak Özellikleri

X kuşağının, kendisinden sonra gelen Y kuşağı ile ortak özelliklerinden en bilineni, her iki kuşağın da zaman yönetimindeki esneklikleridir. Hem akademik olarak hem de iş hayatında, çalışmalarını kendi saatlerine göre uyarlamaya oldukça meyilliler. X ve Y kuşaklarını kapsayan bir okul veya iş yerinde, yönetici pozisyonunda olanlara en büyük tavsiye ise, onların kendi saatlerini ayarlamalarına izin vermeleri (örneğin cuma günleri evden çalışmak gibi esnek çalışma ortamları yaratmaları) gerekliliği konusunda.

X ve Y Kuşağı Arasındaki Farklar

X kuşağı genel özellikleri bakımından, sadakat duygusu değişken, otoriteye saygılı, topluma duyarlı, iş motivasyonları yüksek, kanaatkar ve kaygılı olarak nitelendirilirken, Y kuşağı sadakat duygusu az, otoriteyi zor kabullenen, bağımsızlığına düşkün, çok sık iş değiştiren ve bireyci bir kuşak olarak biliniyor.

Kaynaklar:

Yorum Yazın
En Yeni İçeriklerden Hemen Haberdar Ol
Egitimpedia.com'aGiriş Yapın

Egitimpedia Hesabı ile Giriş Yap

Egitimpedia Hesabı Oluşturmak için Tıklayın!