Çocuk, eğitim, mimarlık

0
2663

“Çocuğum için en iyi okul hangisi?” sorusuna cevap bulmaya çalışırken okul binasının ve mekanlarının bu arayıştaki yeri ne kadardır? “Sınıflarda doğal ışık ve doğal havalandırma yeterli mi? Kapalı oyun alanı olarak teneffüs alanı yeterli büyüklükte mi? Sınıflardan bahçeye ulaşım kolay mı? Sınıf düzeni çocuk merkezli mi, öğretmen merkezli mi?” gibi sorular çoğaltılabilir.

Okul mekanları ve binayla ilgili tüm beklentilerde çocuğun fiziki temel ihtiyaçlarının karşılanmasının birincil talep olması olağandır. Burada dikkat edilecek olan mekanların, mekanlara ait düzenlemelerin çocuk ergonomisi, sağlığı ve güvenliğine uygun olmasıdır. Mekanın ‘eğitim’ ile olan ilişkisine gelindiğinde kuşkusuz uygulanan eğitim modeli gözetilerek tasarlanmış mekanlar ve ilişkilerinin organizasyonu önem kazanıyor. Tüm bunlar biçim, renk, doku, malzeme gibi ögelerle doğru bir araya geldiğinde ortaya ‘ideal’ okul binası çıkabilir gibi görünüyor.

Buradan çıkacak veriler çocuk-eğitim-mekan ilişkileriyle birlikte tasarlandığında ‘eğitimde etkin’ bir okul binası elde etmek mümkün. Ancak ülkemizde meseleyi bu bütünsellikte ele alan eğitim kurumu çok az. Okul araştırmaları sırasında doğal olarak eğitimin ne olduğu, nasıl, kimler tarafından verildiği en önemli mesele. Nasıl bir ortam içinde olacağı ve bunun eğitimin ne kadar parçası olacağı ise genellikle bu cevaplar verildikten sonra sorulan bir soru.

okulda mimarinin onemi nedir
Vittra Telefonplan School

Halbuki iyi tasarlanmış bir okul binasının, açık, kapalı bütün alanlarının, tüm aktörleriyle okul yaşamına,  çocuğun eğitim algı ve kazanımları yanında estetik görgü ve kültürüne önemli bir katkı yapacağı yadsınamaz. Aynı zamanda eğitimin mekan ve çevre ile bir bütün olarak ele alınması ve mekanın okul yaşamının bir parçası olarak algılanması bu katkıyı pekiştirecektir. Başlangıç sorumuza dönersek; çocuk, eğitim, mekan araştırmaları ve iyi tasarlanmış okul örnekleriyle cevap arayışlarını dizi halinde sürdüreceğim.

Berna Dündaralp, mimar / ddrlp mimarlık ve tasarım hizmetleri

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here