TRENDLER

Eğitim Dünyası COVID-19 Krizine Hazır Mı?

Görüntülenme 748

0
Eğitim Dünyası COVID-19 Krizine Hazır Mı?

OECD (Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü) geçtiğimiz günlerde COVID-19 salgınına karşı dünyanın 98 ülkesinde eğitim alanında alınan tedbirlerden yola çıkarak bu konuda rehber niteliğinde bir rapor yayınladı.

Raporda, bu dönemde öğrencilerin öğrenme fırsatlarını korumak adına etkili ve bilinçli stratejiler geliştirmediğimiz sürece öğrencilerin ciddi öğrenme kayıplarına uğrayacağı dile getiriliyor. Sosyal izolasyonun zorunlu olduğu günlerde eğitim sistemlerinin ve kurum liderlerinin eğitimin devamı adına alternatif planlar geliştirmeleri gerekliliği vurgulanıyor.

98 ülkedeki eğitim ihtiyaçlarının ve salgına verilen tepkilerin değerlendirmesine dayanan rapor, bu planlarda ele alınması gereken en dikkat çekici ihtiyaçları belirliyor. OECD Eğitim Direktörü Andreas Schleicher ve Harvard Üniversitesi Eğitim Fakültesi profesörlerinden Fernando Reimers tarafından hazırlanan raporda COVID-19 salgına karşı eğitim alanında alınması gereken tedbirlere yönelik bir kontrol listesi de bulunuyor:

 1. COVID-19 salgınına karşı eğitim cephesinden/sürecinde verilecek kararları geliştirmek ve uygulamaya almak için geçiçi bir çalışma kolu ya da yönlendirme komitesi oluşturun. Komitedeki her bir üyenin özgün ve önemli bakış açısı ortaya koyan, birbirinden farklı departmanların müfredatına, öğretmen eğitimine, bilgi teknolojisine hakim olan temsilci öğretmenler, veliler, öğrenciler ve gerekirse endüstri temsilcileri gibi mümkün olduğunca farklı alt yapıya ve iletişim ağına sahip üyelerden oluştuğuna emin olun.
 2. Ortak bir takvim oluşturun ve sosyal mesafelendirme yürürlükte olduğu sürece komite üyeleri arasında sık ve düzenli bilgi akışını sağlayacak iletişim araçları geliştirin.
 3. Stratejinize kılavuz olacak temel ilkeleri belirleyin. Örneğin öğrencilerin ve okul çalışanlarının sağlığının korunması, akademik öğrenimin garantiye alınması ve hem öğretim kadrosuna hem de öğrencilere duygusal desteğin sağlanması olabilir. Bu gibi ilkeler, alınacak inisiyatiflere odaklanmayı ve hem zamanı hem de diğer sınırlı kaynakları önem sırasına göre dizmeye yardımcı olur.
 4. Eğitim cephesinde alınan aksiyonların toplum sağlığı hedefleri ve stratejileriyle uyumlu olması için toplum sağlığı uzmanlarıyla koordinasyon sağlayacak mekanizmalar oluşturun. Örneğin; sosyal mesafelendirmenin gerekliliği hakkında öğrencileri, ebeveynleri, öğretmenleri ve çalışanları bilgilendirin.
 5. Akademik anlamda hasar gören mekanizmaları göz önünde bulundurarak müfredatta belirlenmiş olan hedefleri yeniden ele alıp önem sırasına göre önceliklendirin. Sosyal mesafe süresince neler öğrenilebileceğini yeniden belirleyin.
 6. Sosyal mesafelendirme süreci bittiğinde, öğrenme zamanını geri kazanmak adına izlenecek yolların uygulanabilirliğini belirleyin. Örneğin, yeni akademik yıl başlamadan önceki ara dönemde yoğun bir ders tekrarı gibi.
 7. Eğitim sağlama araçları belirleyin. Eğer uygulabilirse, bu araçlar etkileşim için harika bir fırsat veren ve çok yönlülük sağlayan çevrimiçi eğitim metotlarını da kapsamalı. Eğer tüm öğrenciler cihazlara veya internet bağlantısına erişemiyorsa, bu öğrencilere destek yolları arayın. Gerekli cihazları ve bağlantıyı temin edebilecek kaynakları sağlamak adına özel sektörle ve topluluklarla işbirlikleri araştırın.
 8. Yeni durum içerisindeki öğrencilerin öğrenimini, mümkün olan alanlarda doğrudan yönergelerle veya özyönetimli öğrenmelerine rehber olarak verimli bir şekilde idare edecek ve destekleyecek öğretmenlerin görev tanımlarını ve onlardan beklenenleri netleştirin.
 9. Öğretmenler, öğrenciler ve ebeveynlerle müfredattaki hedefler, stratejiler, tavsiye edilen aktiviteler ve ek kaynaklar hakkında iletişim kurabilmek için bir web sitesi oluşturun.
 10. Eğer bir çevrimiçi eğitim stratejisi uygulanabilir değilse, alternatif eğitim sağlama araçları geliştirin. Bunlar, eğer televizyon istasyonları elverişliyse televizyon programları, podcastler, radyo yayınları ve dijital formda veya basılı öğrenme paketleri olabilir. Bu gibi alternatiflerin öğrencilere ulaştırılabilmesi adına topluluk örgütleriyle ve özel sektörle işbirlikleri araştırın.
 11. Bu süreçten daha fazla hasar görebilecek öğrencilere ve ailelere, alternatif eğitim uygulamaları süresince yeterli desteği verdiğinize emin olun.
 12. Karşılıklı öğrenmeyi teşvik etmek ve duygusal birliktelik sağlamak amacıyla öğrenciler arasındaki iletişim ve dayanışma kanallarını güçlendirin.
 13. Yeni öğretim yönteminde öğrencileri destekleyebilecek öğretmenler ve ebeveynlere, tam vaktinde profesyonel gelişim sağlayacak bir işleyiş oluşturun. Öğretmenler ve profesyonal topluluklar arasındaki işbirliğini güçlendiren ve öğretmenlerin bağımsız karar alma yetkisini destekleyen yaklaşımlar yaratın.
 14. Gerekli olduğunda işleme alınacak uygun bir öğrenci değerlendirme mekanizması geliştirin.
 15. Uygun bir sınıf geçme ve mezun olma mekanizması geliştirin.
 16. İhtiyaç durumunda düzenleyici çerçeveyi, çevrimiçi eğitimi ve diğer yaklaşımları elverişli hale getirecek, öğretmenlerin bağımsız karar alma yetkisini ve işbirliğini destekleyecek biçimde yeniden gözden geçirin.
 17. Her okul operasyonların sürekliliğini sağlayacak bir plan geliştirmeli. Okullara destek olmak adına eğitim otoriteleri, diğer okullarda düzenlenen örnek planları tedarik edebilirler.
 18. Okullar öğrencilere yemek sağlıyorsa, bu gıdaların öğrencilere ve ailelere dağıtımı için alternatif araçlar geliştirmeli.
 19. Okullar ruh sağlığı desteği gibi diğer sosyal hizmetleri sağlıyorsa, alternatif tedarik yolları geliştirmeli.
 20. Okullar her bir öğrenciyle günlük olarak iletişim sağlayabilecekleri bir sistem geliştirmeli. Eğer ebeveynlerin cep telefonuna erişimi varsa, bu iletişim mesaj yoluyla olabilir.
 21. Okullar öğretmen ve okul çalışanlarıyla günlük iletişimi sağlayacak bir mekanizma geliştirmeli.
 22. Okullar, öğrencilerin ruh sağlığını koruma ve reşit olmayan çocukları çevrimiçi risklerden uzak tutabilmek adına ekran süresinin ve çevrimiçi araçların güvenli kullanımı hakkında öğrencilere ve ailelere rehberlik sağlamalı.
 23. Diğer okul ağlarını ve sistemlerini tespit edin. İhtiyaçlarınız hakkında bilgi paylaşmak, bunların çözümü için farklı yaklaşımları öğrenmek ve yeni modeldeki eğitim tedariği yolunda hızlı gelişmeler kaydetmek adına bu ağlarla düzenli iletişim kanalları oluşturun.
 24. Okul yöneticilerinin başarılı olabilmek adına gerekli finansal, lojistik ve manevi desteği aldığına emin olun.
 25. Bir iletişim planı geliştirin. Gerekli olduğunda devreye girecek destek gruplarını ve eğitim stratejilerinin yürütülmesini destekleyen kilit mesajları haritalandırın ve çeşitli kanallar yoluyla etkili bir iletişim kurulduğuna emin olun.

Ali Koç

Eğitimpedia Kurucusu

 

Kaynakça: A framework to guide an education response to the COVID-19 Pandemic of 2020, OECD Library

Fernando M. Reimers Global Education Innovation Initiative, Harvard Graduate School of Education
Andreas Schleicher, Directorate of Education and Skills, Organisation for Economic Co-operation and Development

Yorum Yazın
En Yeni İçeriklerden Hemen Haberdar Ol
Egitimpedia.com'aGiriş Yapın

Egitimpedia Hesabı ile Giriş Yap

Egitimpedia Hesabı Oluşturmak için Tıklayın!