TRENDLER

Eğitim Sözlüğü: Proje Tabanlı Öğrenme Nedir?

Görüntülenme 1329

0
Eğitim Sözlüğü: Proje Tabanlı Öğrenme Nedir?

Bir sorunun çözümünü kurgulama, planlama, uygulama ve sonucu gözlemleyip sunma tekniği olarak özetlenir. Okul ortamında da kullanılabilen iki tür proje tekniği bulunuyor. Ancak ağırlığın yaratıcı projeye, önceliğin ise klasik projeye verilmesi gerekiyor.

Öğrenciler klasik proje tekniğiyle bilimsel çalışmayı öğrendikten sonra yaratıcı proje tekniğiyle özgün düşünceler oluşturmaya geçerler. Yaratıcı proje tekniğiyle çalışan öğrenci ya da öğrenci grubu, derste işlenen konuyla ilgili bir sorunu belirler. Sonra onun çözümü için yaratıcı hayaller kurar ve yaratıcı düşünceler oluşturur. Bu kurgu ve oluşumlardan birini adım adım planlayıp uygulamaya geçer. Elde edilen sonucu gözlemler ve rapor halinde sunar.

Örneğin, deprem, sel baskını, erozyon, sağlık, hastalık veya kanserden birini sorun olarak belirler. Sorunu, “Depremi nasıl önleyebiliriz? Erozyonu önlemek için neler yapabiliriz? Kanserden nasıl kurtulabiliriz? Depreme dayanıklı evleri nasıl yapabiliriz?” biçiminde sorular haline getirir. Ondan sonra sıra çözüm önerilerinin yani denencelerin kurulmasına gelir. Bunların yaratıcı olması, bilinen yolların dışına çıkılması gerekir. Klasik proje tekniğinde de önce soru; sonra sorunun çözümü için öneriler belirlenir. Bunların yaratıcı olması gerekmez, bilinen çözümler olabilirler. Bunlar uygulanır.

Örneğin, “Erozyonu nasıl önleyebiliriz?” sorusuna “Ağaç dikerek, toprağı enine sürerek, setle oluşturarak” yanıtları verilebilir. Bunlar özgün değil, bilinen ve uygulanan yöntemlerdir. Öğrenci ya da öğrenci grubu bu çözümlerden birini alıp inceler; uygulayıp gözlemler; sonucu rapor olarak sınıfa sunarken nasıl yapıldığını da gösterir.

Proje tabanlı öğrenme tekniğinde öğrenciler, öğrenme-öğretme çalışmalarına etkin olarak katılırlar. Kendi öğrenmelerini kurgulayıp planlar, uygular ve sunarlar. İnsanlarla ilişki kurar, onların görüşlerin alırlar. Kaynakları tarar, olguları gözlemleyip incelerler. Dener, yapar, çizer, bozar, yeniden oluştururlar. Bu etkinlikleri gerçekleştirirken öğretmeni, aileyi, ilgili diğer kişi ve kurumları da öğrenme-öğretme etkinliğine katarlar. Ancak işi onlar yapmaz; yalnızca bilgi verir, yol gösterirler. Öğrenciler araç gereç kullanırlar; araç gerecin kimisini de yaparlar.  Bu yolla özgüvenli, araştırmacı, yaratıcı, sorun çözücü üretici kişiler yetişir.

 

Rasim Bakırcıoğlu

EPH Bilim Uzmanı, Yazar

 

Yorum Yazın
En Yeni İçeriklerden Hemen Haberdar Ol
Egitimpedia.com'aGiriş Yapın

Egitimpedia Hesabı ile Giriş Yap

Egitimpedia Hesabı Oluşturmak için Tıklayın!