Eğitimpedia Yazarı – Aysun Yağcı: Öğrencilerinizin Duygusal Zeka Sahibi Olmalarına Nasıl Yardımcı Olabilirsiniz?

0
577

1. Duygusal Zekanın Ne Demek Olduğunu İyi Anlayın

Öğrencileriniz sınavlarda yüksek notlar alabilirler ya da akademik anlamda çok başarılı da olabilirler. Pek ya hayal kırıklığı, öfke, korku ve kıskançlık ile mücadelede ne kadar başarılılar? Öğrencileriniz hoşgörü göstermede, duygu paylaşımında ve duygularını başkalarınınkilerle karşılaştırmada, onları söze dökmede ve duygusal çöküntülerden kurtulmada ne kadar başarılılar?

Daniel Goleman’a göre duygusal zeka, kendimizi güdüleme, başkalarıyla ilişkilerimizde ve kendi dünyamızda duygularımızı yönlendirebilmede gerekli olan hem kendi hem de başkalarının duygularını tanıma yeteneğidir.

2. Duygusal Zekanın Neden Önemli Olduğunu Bilin

Duygusal zeka sahibi bireyler hemen göze çarparlar. Bir başkasının duygularını anlama ve paylaşma, azimli olma, anlaşılır ve sorunsuz iletişim kurabilme, dürtüleri kontrol edebilme, rasyonel kararlar verebilme, problem çözebilme, başkalarıyla çalışabilme, onların güvenini kazanma ve başarı gibi yetiler duygusal zeka sahibi bireylerin özellikleridir. Onlar, daha doyurucu ilişkileriyle daha mutlu yaşamlara önderlik ederler. Bu tür kişiler, çok üretkendirler ve üretkenlikleriyle başkalarını da üretime teşvik ederler. Sınavlarda oldukça başarılıdırlar ve herkesin kolayca öğrenmesine yardımcı olacak rahat ve güvenilir sınıf atmosferinin oluşmasına katkı sağlarlar.

3. Duygusal Zekanın Eğitim Programlarındaki Yerini ve Değerini Bilin

Okullarda çok çeşitli öğrenmeler gerçekleşir: Matematik, dil, fen bilimleri gibi belirgin eğitim programlarını yanında; başkalarıyla iyi geçinme, kendini güdüleme, azimli olma, ayartmalara karşı koyabilme, belli bir hedef doğrultusunda ilerleyebilme… Ayrıca ortak bir amaç için birlikte çalışmanın nasıl yapılabileceğinin öğrenildiği örtük programlar da vardır. Goleman’a göre bu dersler, gerçek yaşamda bireyin iki bilinmeyenli bir denklemi çözmesinden bile daha önemlidir.

4. Duygusal Zekaya Sahip Olmayı Öğretmek İçin Fırsatlar Oluşturun

Sınıfınızda duygusal ve toplumsal öğrenmeyi sağlayabilmek için kullanılabilecek yöntemler:

  • Alay etmenin inciticiliği üzerine bir ders işleyip ardından kişisel değerleri belirleme konusunda bir tartışma
  • Öğrencilerin bir ev hayvanının ölümünden duydukları üzüntü ya da ailece dışarıda zaman geçirmenin verdiği mutluluk gibi kişisel duygularını paylaştıkları rutin sabah toplantıları
  • Okunan bir hikayedeki çözülme noktasının analizi ve karakterlerin izleyebilecekleri diğer yollar hakkında tartışma
  • Otomotik ve agresif tepkiler vermek yerine bir dakikalığına olsun düşünme etkinliği
  • Topluma hizmet amaçlı bir sınıf sorumluluğu üstlenme
  • Tebeşir getirme, tahtayı temizleme, kitapları dağıtıp toplama, sınıftaki oyun malzemelerini yerlerine koyma gibi kurallaştırılmış sınıf görevleri
  • Eğer öğrencilerinizden biri sıra dışı bir fikir ortaya atarsa ne sınıftaki diğer arkadaşları ne de sizin tarafınızdan ters bir tepki görmeyeceği konusunda güvenlerini kazanma
  • Birisine alaycı bir şekilde gülmenin ya da onun bir şeyler yapma çabasına ters tepkiler vererek alay etmenin sınıfınızda hoş karşılanmadığı anlayışını yerleştirin.
  • Üretkenliği teşvik edin. Özellikle öğrencileriniz duygusal olarak zor durumda olduklarında bu çok gereklidir. Bu, aynı zamanda öğrencilerinizin ileriki yaşamlarında karşılaştıkları duygusal stresli zamanlarını atlatmada da yardımcı olacaktır.

 5. Bir Model Gibi Davranın

Duygusal zekaya sahip bir öğretmen, duygusal zekaya sahip bir sınıfın ilk şartıdır. Öğretmenler duygusal zekayı, iki öğrenci tartışırken onlara nasıl müdahele ettiğiyle, öğrencilerden birinin dışlandığını fark etmesi ve onu tekrar gruba katmasıyla, öğrencilerin yaşamlarında önemli yer tutan sosyal dinamiklere verdiği tepkilerle yani kendi yaşamlarından örneklerle öğretirler.

Aysun Yağcı

Kaynak: Jarvis Finger & Barry Bamford, Sınıf Yönetimi Stratejileri Öğretmen Kılavuzu, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara 2010

http://ekampus.orav.org.tr/blogger/aysunyagci/page/40579/ogrencilerinizin-duygusal-zeka-sahibi-olmalarina-nasil-yardimci-olabilirsiniz-

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here