TRENDLER

Her Okul Her Çocuk İçin Doğru Seçenek Değildir…

Görüntülenme 1132

0
Her Okul Her Çocuk İçin Doğru Seçenek Değildir…

Öyleyse farklı ihtiyaçlardan doğan 5 farklı eğitim yaklaşımına gelin birlikte göz atalım…

1.    Montessori EĞİTİM SİSTEMİ

İtalya’nın ilk kadın doktoru, pedagog ve antropoloji profesörü Dr. Maria Montessori, kendi adını taşıyan eğitim programını 1907’de, Roma’da sınıfındaki 50 fakir öğrenci ile çalışırken geliştirdi.

Yıllar boyunca özel eğitime ihtiyaç duyan çocuklar ile çalışmalarını sürdüren Dr. Montessori, çocukların çevrelerinden öğrenmek ve bilgiyi emme konularında olağanüstü duyarlılık ve zihinsel beceriler ile doğduklarına inanmıştır. Montessori önceden hazırlanmış bir sınıf ortamında çocukların kendi özgür seçimleri sonucunda zaman geçirdikleri ve kendi başlarına bağımsız öğrenme olanakları bulacakları bir eğitim programı tasarlamıştır. Sonrasında birçok eğitim programına öncülük eden bu çalışma, bugün birçok ülkede okul öncesi ve ilkokul yıllarında kullanılan Montessori sınıfının temelini oluşturmuştur.

‘Kendim Yapabilmem İçin Bana Yardım Et’ Bu cümle Montessori Pedagojisi’nin ana fikridir.

montessori okullari
‘Kendim Yapabilmem İçin Bana Yardım Et’

Montessori klasik eğitim sistemini oluşturan, öğretmen tarafından tasarlanıp sürdürülen ders  içeriklerinin, yapılandılırılmış ders saatlerinin çocuğun gelişimine uygun olmadığını,   çocukların istedikleri bir konu üzerinde uzun süre çalışmaktan keyif aldığını ve kendi belirledikleri bu süreye ihtiyaç duyduklarını savunur. Montessori sınıflarında öğrenciler hazırlanmış çevrede kendi yaptıkları seçimler doğrultusunda kendi istedikleri şekilde zaman geçirirler, tabi ki bu süreçte öğretmenler dikkatle öğrencilerini gözlemler.

Dr.Montessori kinestetik/dokunsal öğrenmenin öncülerinden biridir. Pembe Kule, Kahverengi Basamaklar, Alfabe Kutuları gibi Montessori sınıflarında kullanılan ahşap malzemeler yazmayı öğrenmeden önce çocukların dokunma ve hissetme duyularını geliştirir.

İlk Montessori okulu ‘Her Çocuk Bireydir ve Kendi Hızında Eğitim Alır’ ilkesi ile 1911’de New York’ta açılmıştır. Bugün ise Amerika’da devlet ve özel olmak üzere Montessori pedagojisi uygulanan yaklaşık 5000 okulda, öğrencilerin sosyal ve akademik alanda kendi potansiyellerini hızla geliştirdikleri gözlemlenmektedir.

 

2. STEINER/WALDORF PEDAGOJİSİ

Beden, zihin ve ruh…

Avusturyalı filozof ve bilim adamı Rudolf Steiner’ın geliştirdiği eğitim programı çocuğun bütünsel olarak gelişimine odaklanır. Beden, zihin ve ruh… Goethe ve Jean Piaget’tin yaklaşımlarından etkilenen Steiner, çocuğun gelişim sürecini 7 yıllık evreler üzerinden değerlendirir ve çocukların bu 7 yıllık evrelerde gösterdikleri gelişimsel özelliklere bağlı olarak eğitimlerini planlar.

Steiner ilk Waldorf Okulu’nu Almanya’nın Stuttgart şehrinde bir sigara fabrikasında çalışan işçilerin çocukları için 1919’da açmıştır. Öğrencileri hayata sosyal ve duygusal değerler ile hazırlamayı hedef alan müfredat, 12 yıllık bir süreci kapsamaktaydı. İlk 10 yıl içinde Stuttgart’ın en büyük özel okulu halini alan Steiner’ın okulu 2. Dünya Savaşı’nda diğer okullar gibi Naziler tarafından kapatılmıştır. Okulun kapatılması ile birçok ülke dağılan Waldorf öğretmenleri savaş sonrası Waldorf anlayışını sürdürmeye ve çevreye yaymaya devam etmişlerdir.

0-7 Yaş

Son 90 yılda değişiklik göstermeyen müfredatta Steiner, ‘Çocuk yaşantısının ilk 7 yılında kayıt cihazı gibidir.  Taklit ederek ve duyuları yolu ile öğrenir’ der.

Waldorf anaokullarında çocuklar geleneksel sınıf düzeni  ve akademik içerik yerine kendi çevreleri ile etkileşim içinde oyun oynamaya yönlendirilirler.

Steiner çocukların 7 yaşında önce okumayı öğrenmemeleri gerektiğini, aynı zamanda  yazmayı okumadan önce öğrenmeleri gerektiğini savunmuştur.

7-14 Yaş

7-14 yaş arasındaki ikinci süreçte ise yaratıcılık ve hayal gücü üzerine odaklanılan Waldorf Okullarında, çocuklar yabancı bir dili de öğrenmeye başlarlar. Aynı zamanda Steiner tarafından geliştirilmiş ifade gücünü geliştirmeyi hedefleyen bir ritmik dans olan Euryhmy ve diğer performans sanatlarını öğrenirler.

14 Yaş Sonrası

14 yaşından sonra ise öğrenciler Steiner’a göre daha yapılandırılmış, kurallı bir ortama ve sosyal sorumluluklar almaya hazırdırlar.

Öğrencinin benlik gelişimini tamamlamak amacı ile irade, duygu ve düşünce gelişimine önem veren Steiner’ın geliştirdiği eğitim modelini dünya genelinde sürdüren 800’e yakın Waldorf Okulu bulunmaktadır.

Aynı zamanda 1974’te Kaliforniya’da kurulmuş olan Rudolf Steiner Koleji, günümüzde Waldorf eğitmenleri yetiştirmeye devam etmektedir.

waldorf okulları
Ruhani duygularla yaklaşılan eğitim zihin ve ruh, hayat ve beden arasındaki ilişkiyi ahenkli hale sokar.

Steiner’e göre evren bizim biz de evrenin bir parçasıyız.

The Study of Man (insanın incelenmesi) adlı kitabında Steiner şöyle der:

Ruhani duygularla yaklaşılan eğitim zihin ve ruh, hayat ve beden arasındaki ilişkiyi ahenkli hale sokar.

 

3. HARKNESS METODU

Edward Harkness
Edward Harkness

Harkness methodu herhangi bir ideoloji ya da müfredata bağlı değildir.

Eğitim uygulamanın merkezinde Edward Harkness tarafından geliştirilmiş oval bir masa vardır. Öğretmenleri ile birlikte bu oval masanın etrafına oturan öğrenciler işledikleri konuyu sınıf arkadaşları ile tartışırlar. Harkness’in yaklaşımı öğretmenin tebeşir ile kara tahtaya yazdığı ve öğrencilerin oturdukları sıralardan dersi takip ettikleri bir düzende yenilik yaratmıştır.

Öğretmenin her öğrenciye eşit fırsatın tanınmasını sağlayan Harkness masası etrafında uygulamalarda bireysel fikirler  oluşur, şekillenir, ifade edilir, gerektiğinde kabul edilir, gerektiğinde reddedilir, şekil değiştirir. Birbirine benzemeyen her tartışmalarda farklılık gösteren fikirler her yıl rutin şekilde işlenen dersleri farklılaştırarak, sürekli ayı müfredatı işlemenin öğretmenlerde yarattığı tükenmişlik duygusunu ortadan kaldırmaktadır.

Harkness methodu ilk kez 1930’da New Hampshire’de bir özel orta okulda uygulanmış ve bu uygulama sonucunda Harkness methodunun en çok 15 kişilik gruplarda uygulanmasının etkili sonuçlar doğurduğu gözlemlenmiştir. İlk üç yılda öğrenci başarısının %6 oranında arttığı yapılan araştırmalar sonucunda kanıtlanmıştır. Harkness masasının sınıfta oluşturduğu samimi ortamın, öğrencileri kendi öğrenme süreçlerinde sorumluluk almaya yönlendirdiği ve fikirlerini grup içinde paylaşma konusunda öğrencileri motive ettiği görülmüştür. Sınıfta yapılan fikir paylaşımları yolu ile öğrenciler topluluk önünde sunum yapma ve kendilerini ifade etme becerilerini geliştirirken aynı zamanda arkadaşlarının fikirlerine saygılı olmayı da öğrenirler.

Etkinliği öğrenciler tarafından da onaylanan Harkness metodu, konuların derinlemesine işlenmesi için gereken süre ve malzemenin kullanılması için ihtiyaç duyulan sınıf büyüklüğü nedeniyle devlet okullarında yaygınlaşamamıştır.

 

4. REGGIO EMİLLİA YAKLAŞIMI

reggio emillia

II. Dünya savaşı sonrasında İtalya’nın kuzeyinde Reggio Emillia adı verilen bir kasabada anne babaların çocuklarının eğitim alabileceği bir okul kurma girişimiyle başlayıp, bugün “Reggio Emilia” yaklaşımı adıyla tüm dünyada 3-6 yaş gruplarında tercih edilen bir okul sistemidir.

Loris Malaguzzi bu yaklaşımın yaratıcısı ve öncüsüdür. Malaguzzi’nin felsefesi, çocukların meraklı, yetkin ve kendine güvenen bireyler olarak öğretmen ve öğrenci arasında saygının bulunduğu ortamlarda kendi güdüleri ile öğrenebildikleri fikrine dayanır. 1945 yılında ilk Reggio Emilia anaokulu açılmıştır. 1991 yılında Newsweek dergisinin Diana adlı Reggio Emilia okulunu dünyadaki en iyi erken çocukluk kurumu seçmesiyle bu yaklaşım Amerika’dan birçok takipçi edinmiştir.

Reggio Emilia Okulları okul öncesi dönemde ailenin çocuğun gelişimindeki aktif rolüne odaklanır. Çocukların bir ev ortamındaymış gibi hissetmelerini sağlayan sınıf ortamlarında uygulanan müfredat esnektir.

Sanat malzemeleri Reggio Emilia sınıflarının vazgeçilmezidir. Reggio Emilia öğretmenleri çocukların gelişimleri ile ilgili kapsamlı kayıtlar tutarken, çocukların oluşturduğu sanat eserlerini ve eserlerin arkalarındaki hikayeler içeren notlardan faydalanırlar.

1990’ların başında İtalya’da iki ayrı Reggio Emilia okulunda yaptığı gözlemler ile bu yöntem hakkında bir kitap yazan  Louise Boyd Cadwell adlı öğretmen Reggio Emilia eğitim yaklaşımını şu cümleler ile tanımlamıştır. “ Reggio Emilia insan potansiyelini gerek entelektüel ve gerek yaratıcı anlamda tam kapasitesi ile geliştirmeyi hedefler. Bu da dünyayı birlikte keşfederek, çocuklara hazır cevapları vermek yerine onları düşünmeye yönlendirerek olur.”

5. SUDBURY

sudbury demokratik okullar

Sudbury Okulları adlarını 1968 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nin kuzey doğusunda buluna bir eyalette kurulan Sudbury Vadi Okullarından alır.

Sudbury Okulları faaliyetlerinde bireyselliğin ve demokrasinin basitten karmaşığa tüm ilkelerini temel alırlar. Sudbury Okullarında öğrenciler öğrenme ve değerlendirme süreçlerinde yönlendiricidirler. Her hafta yapılan okul toplantılarında okul kurallarından, yeni işe alınacak personele kadar birçok konuda öğrenciler oy kullanırlar. Okulun tüm çalışanları ve öğrencileri haftalık 3 oy hakkına sahiptir ve bu oylar eşit olarak değerlendirilir.

Sudbury felsefesinde öğrencilerin belirli bir seviyede karar verme sorumluluğunu yerine getirebileceğine inanır. Zaman zaman alınan yanlış kararlar ise oluşan sonuçlara çözüm ararken öğrencilerin öğrenmelerine olanak tanır. Günümüzde gerek devlet gerek özel okulların durmaksızın cevabını aradığı ‘Çocuklarda öğrenme motivasyonunu nasıl sağlarız?’ Sorusunu Sudbury Okulları “Çocuk doğasında  öğrenme motivasyonuna sahiptir.” Cümlesi ile yanıtlar.

Sudbury Okulları, 1970’lerde Amerika Birleşik Devletleri’nde popüler olan ‘Özgür Okullar’ ile benzerlikler gösterir. Öğrencilerin yaş gruplarına göre sınıflandırılmadıkları öğrenme ortamlarında, öğrenciler düzenli olarak ortak çalışmalarda farklı gruplar ile bir araya gelirler. Yaşı büyük öğrencilerin ortak çalışmalarda küçüklere koçluk yaptığı Sudbury Vadi Okullarında eğitim 4 yaş itibari ile başlamaktadır.

Çeviren: Nadin Aleksanyan

Kaynak:

http://mentalfloss.com/article/21824/5-alternative-teaching-methods

Yorum Yazın
En Yeni İçeriklerden Hemen Haberdar Ol
Egitimpedia.com'aGiriş Yapın

Egitimpedia Hesabı ile Giriş Yap

Egitimpedia Hesabı Oluşturmak için Tıklayın!