TRENDLER
Yılmaz Erdal
Yılmaz Erdal Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

1980 yılında Adana'da doğdu. Lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümünde tamamladı. Çeşitli özel ve devlet okullarında psikolojik danışman ve yönetici olarak çalıştı. Geştalt terapi, psikodrama, bilişsel terapi, çözüm odaklı terapi gibi alanlarda uzun dönemli eğitimlere katıldı. Yaratıcı drama alanında eğitimci eğitimi programlarında uzun yıllar çalışmalar yürüttü. Fide Okulları'nda Okul Müdürü olarak görev yapıyor.

TÜM YAZILARI

Okul ve Güvenlik Sorunu

Görüntülenme 1875

0
Okul ve Güvenlik Sorunu

Çocuğun güvenliğinin temel sorumlusu annesi babası veya bakıcıları değildir. Türkiye’nin 1990 yılında imzaladığı “Çocuk Hakları Sözleşmesi’ne” göre çocuğun güvenliği kamunun sorumluluğundadır çünkü bakıcıların çocuğun sağlığını garanti altına alacak yeterlilikleri olmayabilir. Devlet, böylesi durumlar için çocuğun ana vasisidir. Devletin, çocuklar üzerinde en etkin olduğu alan ise okullardır. Çocuk okuldayken, devletin kurumunda, devletin personelinin ellerindedir. Okulların güvenliği, devletin çocuğa verdiği değerin temel göstergelerinden biridir.

MEB bünyesinde 2006-2011 yılları arasında güvenliği Arttırılmış Eğitim Ortamları Eylem Planı gerçekleştirilmiş ve 2007-2013 çalışma planının içerisinde ise “Sosyal Bir Kurum Olarak Okulda Güvenlik Model Çalışması” başlığına yer verilmiştir. Bunlar devletin çocuğun güvenliğini arttırmak için gerçekleştirdiği önemli “niyet göstergeleri” olarak tanımlanabilir.

Her iki çalışmaya kaynak olması amacıyla “Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı (EARGED)” tarafından yapılan araştırmaya göre okulların %61’inde hiçbir güvenlik görevlisi bulunmuyor. Çok yüksek bir oran. Yukarıdaki paragraftaki olumlu gelişmelere karşın okullarda güvenlik görevlilerinin olmaması ve MEB’in okulda güvenlik görevlileriyle ilgili bir bütçe ayırmamış olması çok büyük bir eksiklik.

Aynı araştırmaya göre güvenlik uygulamalarının gerçekleştiği oranlar sadece %6,8. Yani devlet evlerimizden toparladığı çocukları götürüp bıraktığı okulların güvenliğine hemen hemen hiç yatırım yapmamış durumda. Araştırmadaki bir başka veriye göre; okullardaki öğretmen ve idarecilerinin 1/3’ü hiçbir şekilde güvenlik konulu seminer, eğitim ve konferansa katılmamış.

Finlandiya eğitim temsilcisi Pekka Arınen, Finlandiya modelinin başarısındaki en önemli 4 faktörden birinin güvenlik olduğunu belirtiyor. Okulda kendini güvende hisseden öğrenci ve velisinin kaygı düzeyi azalıyor ve başarı artıyor.

Araştırmada okulların %61’inde hiçbir güvenlik görevlisinin bulunmadığı, yönetici ve öğretmenlerden yaklaşık 1/3’inin okullarda güvenli ortamın oluşturulması için hiçbir seminer, konferans veya hizmetiçi eğitim almadıkları belirlenmiştir. Güvenlik uygulamaları ile ilgili eğitim alanların oranı ise %6,8’dir. Okullarda bulunana güvenlik görevlilerinin sadece %40’ı sürekli okullarda bulunuyor.

“personelmeb.net” tarafından yapılan bir habere göre adını vermek istemeyen bir okul müdürü “İstanbul’da uyuşturucu madde girmeyen okulun kalmadığını” iddia ediyor. Buna göre çocuklar, okullarda pek çok riskle karşı karşıya yaşıyorlar.

Okul İçerisindeyken Çocuğun Korunması Gereken Risk Alanları

1.Dış tehlikeler ( Yetişkin veya yaşıtlardan gelebilecek fiziksel veya psikolojik Saldırı
2.Mekanla ilgili tehlikeler (kaygan zeminler, havasız mekanlar, yetersiz oksijen, merdivenler, set zeminler, menteşeler…)
3.Hijyenle ilgili tehlikeler (yeteri kadar temizlenmeyen tuvaletler, kirli sınıflar…)
4.Sağlıksız gıdalar
5.Akran Zorbalığı
6.Öğretmen – idareci şiddeti
7.Veli şiddeti
8.Sınav Kaygısı
9.Eğitim programının içeriği (yanlış bilgiler, tutum dayatmaları, dini seçim baskısı…)
10.Servis kazaları
11.Afetler (deprem, sel, yangın…)

Çocuklarımızı teslim ettiğimiz okullar bütün bu alanlara dair güvenlik önlemlerine sahip olmalı. Bu alanlara yönelik güvenlik yatırımları yapılmalı. Ancak Böylece güvenli bir eğitim ortamı yaratılabilir.

Güvenli Eğitim Ortamının Özellikleri Nelerdir?

1.Okuldaki güçlü bir liderlik, kendini işine adamış? öğretmen kadrosu, üst düzeyde veli ve toplumsal katılım ve programların seçilmesinde öğrencilerin görüşlerinin dikkate alınması söz konusudur.
2.Okulun fiziksel düzeni güvenlidir.
3.Okul güvenliğini devam ettirmeye ve önlemeye yönelik politikalar tutarlı ve devamlı olarak uygulanmaktadır.
4.Okul güvenliğine ilişkin önleyici programlar öğrenci özellikleri dikkate alınarak belirlenmektedir.
5.Okul güvenliğine ilişkin önlem ve politikalar gözlenebilir yaklaşımlara dayanmaktadır.
6.Öğretmen ve diğer çalışanlar okul güvenliğine ilişkin programları uygulama konusunda sürekli eğitilmekte ve desteklenmektedir.
7.Okul güvenliğine ilişkin önlemler ve programlar sürekli gözlemlenmekte ve değerlendirilmektedir.

Bu özelliklere sahip okullara çocuklarınızı emanet etmenin daha kolay olacağı su götürmez bir gerçek. Velilerin bu konuda örgütlenmeleri ve MEB’in gerekli düzenlemeleri yapması, kaynak ayırmasını sağlamaya yönelik girişimlerde bulunması okulu güvenli bir eğitim ortamına dönüştürecektir. En önemli ihtiyaç ve hak olan yaşam güvenliği sağlanması okul ortamını pozitif yönde etkileyecektir. Öğrenci, öğretmen, idareci, veli, kısaca bütün bileşenler kendini güvende hissederse okulun kendini gerçekleştirme ihtimali artar…

Yılmaz Erdal

Yorum Yazın
En Yeni İçeriklerden Hemen Haberdar Ol
Egitimpedia.com'aGiriş Yapın

Egitimpedia Hesabı ile Giriş Yap

Egitimpedia Hesabı Oluşturmak için Tıklayın!