TRENDLER

Okul Zorbalığının Anatomisi

Görüntülenme 2221

0
Okul Zorbalığının Anatomisi

Öğrenci zorbalığına son vermek için okullar içinde zorbalığın en yaygın olduğu noktaları saptamak oldukça önemli. Amerika’daki Eğitim İstatistikleri Ulusal Merkezi’nin yayınladığı yeni bir rapora göre koridorlar ve merdivenler zorbalığın en sorunlu bölgeleri arasında yer alıyor. 2014-15 eğitim yılında yaşları 12 ve 18 arasında değişen öğrenciler, zamanlarının bir kısmını geçirdikleri sınıflar arasındaki geçiş alanlarında, yemekhane ve oyun alanı gibi diğer okul alanlarına göre yaklaşık iki kat daha fazla zorbalık olayı bildiriminde bulundular.

Öğrencilerin yaklaşık yüzde 5’i zorbalığın fiziksel türleriyle açıkça karşı karşıya kaldığını bildirirken, “itildiğini, itilip kakıldığını, kendisine çelme takıldığını ya da üzerine tükürüldüğünü” söyledi. Öğrenciler yüksek düzeylerde sözel ve ilişkisel zorbalığa maruz kaldıklarını belirtirken, kendileriyle “dalga geçildiğini, isimler takıldığını ya da aşağılandıklarını” (yüzde 13) ya da “dedikodu konusu olduklarını” (yüzde 12) dile getirdi. Çalışmadan elde edilen bulgular, tacizin tehlikeli bir yeni döneminin habercisi olarak görülen dijital zorbalığın tahmin edildiği kadar artmadığını gösterdi. Zorbalığa uğrayan kızlar, oğlanların iki katından daha fazla online tacize uğradıklarını (yüzde 15.9) bildirse de, yine de okul ortamlarında dijital ortamlara oranla çok daha fazla tacizle karşılaşıyorlardı. Zorbalığa uğrayan oğlanların sadece yüzde 6.2’si online zorbalık bildiriminde bulundu.

Ancak raporda esas öne çıkan, yerle ilgili bulgular oldu. Oyun alanları genellikle zorbalığın merkezi gibi görülse de, öğrenci tacizinin egemen olduğu yerlerin daha çok geçiş alanları – hızlı hareket edilen ve sosyalliğin fazla olduğu koridorlar ve merdivenler – olduğu ortaya çıktı. Zorbalığa uğramış öğrencilerin yaklaşık yüzde 42’si koridorlarda ya da merdivenlerde gerçekleşen zorbalık olaylarını bildirdi. Bu oran hem kızlar (yüzde 41.6) hem de oğlanlar için (yüzde 41.8) benzerdi. Zorbalığa uğramış öğrencilerin çok daha küçük bir yüzdesi, dışarıdaki okul bahçelerinde (yüzde 19.3), bir tuvalet ya da soyunma odasında (yüzde 9.4), okul yemekhanesinde (yüzde 22.2) ya da okul servisinde (yüzde 10) yaşanmış bir zorbalık olayı olduğunu bildirdi.

En büyük hayal kırıklığı yaratan bulguysa, zorbalığa uğramış öğrencilerin neredeyse yüzde 34’ünün sınıfta yaşanan bir zorbalık olayı bildirmesi oldu. Bu, çok daha derin bir değerlendirmeyi hak eden bir veri. Eski bir öğretmen olarak bir sınıf içindeki geçiş anlarını düşündüğümde – öğrenciler sınıfa girerken, yerleşirken, bir faaliyetten diğerine geçerken ve son olarak dışarı çıkarken – bu durumların kaotik olduğunu ve iyi yönetilmesinin oldukça zor olduğunu hatırlıyorum. Ve bunun, bu beklenmedik bulgunun olası bir açıklaması olduğunu düşünüyorum.

Zorbalık konusundaki modern düşünce, sorunun karmaşıklığını kabul ediyor ve sorumluluğu öğretmenlerden ve idarecilerden uzaklaştırarak bunun yerine daha geniş çevrelerin olumlu etkilerini ve okul genelinde kültürel dönüşümleri ön plana çıkarıyor. Net “davranış kuralları” belirlemek ve bunların tatbik edilmesi için öğretmenleri ve özellikle öğrencileri yetkili kılmak oldukça önemli. Bu okul değerleri, okulun pek çok faaliyetinde öne çıkarılabilir.

Ayrıca idareciler, öğrenciler, öğretmenler, ebeveynler ve hatta bağımsız vatandaşlar da dahil olmak üzere bir “müttefikler ağı” kurmak da iyi bir çözüm olabilir. Bu daha bütüncül ve hem okul hem de çevreyi kapsayan yaklaşım, “zorbalığı önlemek için bir köye ihtiyaç olduğu” gerçeğini hatırlatıyor bize. 

Bir okul, zorbalığı önleme konusunda hangi modeli kullanırsa kullansın, koridorların ve merdivenlerin her ikisinin, yemekhane, oyun alanı ya da okul servisleri ve tuvaletlere göre yaklaşık iki kat daha fazla problemin kaynağı olduğunun farkında olmak gerekiyor. Sınıflar arasındaki bu akıcı alanlardaki denetim ve ihtiyat, savunmasız öğrencilere büyük fayda sağlayabilir.

 

Kaynak: https://www.edutopia.org/article/anatomy-school-bullying-stephen-merrill?utm_content=buffer83309&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=buffer

Yorum Yazın
En Yeni İçeriklerden Hemen Haberdar Ol
Egitimpedia.com'aGiriş Yapın

Egitimpedia Hesabı ile Giriş Yap

Egitimpedia Hesabı Oluşturmak için Tıklayın!