TRENDLER

Otizmli Çocukların İletişim Becerileri Yaratıcı Drama Yoluyla Gelişir mi?

Görüntülenme 1753

0
Otizmli Çocukların İletişim Becerileri Yaratıcı Drama Yoluyla Gelişir mi?

Otizm, sıklıkla Otistik Spektrum Bozuklukları kümesini tamımlamak amacıyla kullanılan bir kavramdır. RETT sendromu, Çocuklukta Dezintegratif Bozukluk, Asperger Sendromu, Yaygın Gelişimsel Bozukluk bu kümede yer alır ve kümenin merkezinde otizm vardır.

Amerika Birleşik Devletleri’nde her 88 çocuktan biri otizmin formlarından biriyle tanılanmıştır. Her 54 erkek çocuktan biri ve her 252 kız çocuğundan biri otizm bozukluğu tanısı almıştır. Erkek çocukları, kız çocuklarına oranla 5 kat daha fazla tanı almaktadır. Her 20 dakikada bir bir çocuğa otizm tanısı konmaktadır. Bu oranlara bakılarak otizmin bir salgın hastalık gibi yaygınlaştığı söylenebilir.

Otizm en hızlı gelişen gelişimsel bozukluktur. Otizm tanısı alan çocuk veya yetişkin bireylerin yıllık yüzde 10-17’si diğer insanlarla anlamlı bir ilişki kurabilme konusunda çok zorlanmakta veya bunu hiç başaramamaktadır. Otizm tanılı kişiler sıklıkla kendini kısıtlayan ve/veya tekrarlayan davranışlar, vücut hareketleri sergilerler.

Peki yaratıcı drama, otistik spektrumda yer alan çocukların iletişim becerilerinin gelişmesine yardımcı olabilir mi?

dn25419-1_800“Otizmi Hayal Etmek” başlıklı pilot çalışmanın sonuçları yaratıcı dramanın yardımcı olabileceğini gösteriyor. Araştırma kapsamında, otistik spektrumda yer alan 7-12 yaşları arasında 22 öğrenciyle, 10 hafta boyunca haftada bir ders (45 dakika) yaratıcı drama uygulamaları geçekleştirilmiş. Bu 10 haftalık sürede çocuklar, dörder kişilik gruplar halinde, orman, uzay, denizaltı gibi özel yapılandırılmış mekanlara dahil edilmişler. Mekan tasarımında, bütün duyuları eş zamanlı olarak aktif hale getirmek amacıyla ışıklandırmadan, seslerden, kuklalardan ve etkileşimli dijital materyallerden yararlanılmış.

tumblr_m0ty1yJCnR1r0k0w5o1_1280Eğitimli yaratıcı drama liderleri, çocukların yaratıcı bir şekilde çevreyle ve birbirleriyle temas etmeye yönlendirme amacıyla doğaçlama tekniğinden yararlanmışlar. Seansların, otistik spektrumda en çok zorlanmanın görüldüğü gelişim alanları olan; iletişim becerileri, sosyal beceriler ve hayal edebilme becerilerini geliştireceği umuduyla çalışmalara başlanmış.
Çalışma başlamadan önce ve çalışma bittikten sonraki 2. ve 6. haftalar arasında ölçümler gerçekleştirilmiş. Ölçümlerde, yaratıcı dramanın otizmi tanılamak için belirlenen davranışlarda bir değişiklik olup olmadığına bakmanın yanı sıra duyguları tanıma, taklit, IQ ve ötekilerin ne düşündüğünü ve hissettiğini anlama becerileri incelenmiş. Aynı zamanda anne-babalardan ve öğretmenlerinden sübjektif gözlemler toplanmış ve 1 yıl sonrasında takip çalışmaları gerçekleştirilmiş.

arctic29Değişim Öyküleri

İlk ölçüm sonuçlarına göre öğrencilerin bir miktar gelişim gösterdikleri gözlenmiş. En önemli değişim, iletişim becerisi açısından çok temel bir davranış olan “yüz ifadelerini tanıma” ile ilgili ölçümlerde ortaya çıkmış. Bu alanda dokuz çocuk, ciddi gelişim göstermiş. Altı çocuk sosyal etkileşim alanında gelişim göstermiş. Değişiklilerin büyük bir kısmının bir yıl sonra gerçekleştirilen takip çalışmalarında da korunduğu belirlenmiş.

Otistik spektrumda yer alan çocuklarla ilgili yapılan çalışmalar göz önüne alındığında, bu projedeki gelişimin çok etkileyici olduğu söylenebilir. Öğrenciler yapılan çalışmalarla güçlendiklerini hissetmişler. Psikoloji araştırmalarından biliyoruz ki güçlendiğini hissetmek, dikkat süresinin ve iyi olma halini olumlu yönde etkiliyor.

Yaratıcı dramanın çocukların sosyal becerileri üzerinde olumlu etkisi olduğu pek çok farklı araştırma ile kanıtlanmıştır. Her ne kadar kapsamı çok dar bir araştırma olsa da, yaratıcı dramanın otizm üzerinde de  olumlu etkileri olacağını gösteren bir araştırma artık elimizde.

Derleyen: Yılmaz Erdal

Yorum Yazın
En Yeni İçeriklerden Hemen Haberdar Ol
Egitimpedia.com'aGiriş Yapın

Egitimpedia Hesabı ile Giriş Yap

Egitimpedia Hesabı Oluşturmak için Tıklayın!