Akademikliğe karşı Oyun!

0
1568

Ana okulu çocuğunuzun yaşam boyu devam edecek olan öğrenme sürecini şekillendirecek olan ilk eğitim deneyimidir. Çocuğunuz için bir anaokulu seçmeden once, kendinizi düşünün: Çocuğunuzun erken yaşta alacağı eğitime nasıl bir anlam atfediyorsunuz?

  • Özgürce bol bol oyun oynamasını mı istersiniz, yoksa daha yapılandırılmış etkinlikler üzerinden bir programı mı tercih edersiniz?
  • Çocuğun okul içindeki yaşamını öğretmeni kendi ya da programın belirlediği etkinliklerle mi düzenlesin, yoksa çocuğunuz kendi ilgi ve ihtiyaçlarına gore ne yapacağına kendi mi karar versin?
  • Erken yaşta yabancı dil eğitimini gerekli buluyor musunuz?
  • Çocuğunuzun görsel sanatlar ve müziğe eğilimli olduğunu ya da bu konuda kendisini geliştirmesini istiyor musunuz?
  • Yoksa her şeyden biraz olsun mu?

Anaokullarını ya da uygulanan eğitim yaklaşımlarını “oyun odaklı” ya da “akademik odaklı” olmak üzere iki ana kategoriye ayırmak mümkün. Bu genel ayrımın altında Montessori’den Waldorf’a birbirinden çok farklı pek çok felsefi yaklaşım söz konusu. Elbette tek bir “mükemmel” anaokulu olmadığı gibi, en “doğru” felsefi yaklaşım, ya da bu yaklaşımın en ideal uygulayıcısı diye bir şey de yok.  Buna çocuğunuzun yapısını ve ihtiyaçlarını göz önüne alarak siz karar vereceksiniz. Biz de size genel kavramlar konusunda bilgilendirerek yardımcı olmaya çalışalım.

Oyun odaklı ya da çocuk merkezli program ne demek?

Oyun odaklı bir okul ortamında çocuk gün içinde ne yapacağına kendi ilgi ve ihtiyaçları doğrultusunda kendisi karar verir. Oyun odaklı anaokulu programlarının büyük çoğunluğu programlarını “çocuk merkezli” olarak da nitelendirir.  Oyuna öncelik verilerek düzenlenmiş olan okul mekanı çocuğun o sırada ne yapacağına karar vermesine ve ardından yapabilmesine imkan tanır. Örneğin mutfak, ev işleri, fen bilimleri, okuma bölümü, tamirhane, kutular, küpler ve türlü oyuncağın ortak ya da devamlılığı olan  bir mekanda farklı köşeler  halinde düzenlenmiş olması gibi.
Öğretmenin öncelikli sorumluluğu çocuğun oyun oynamasını ve sosyal gelişimini teşvik etmektir. Dışardan bakıldığında sadece oyun oynuyor gibi gözükseler de, çoğu zaman mekan dikkatle tasarlanmış ve hatta bazı ekollerde oyuncaklar temel kavram, işaret ve sembolleri içerecek şekilde düzenlenmiştir.  Bu sayede çocuklar bu ortamda dayanışma ve işbirliği gibi önemli sosyal becerilerden, temel matematik, fen bilimleri kavramlarına kadar pek çok şey öğrenebilir.

Akademik odaklı program ne demek?

Bir anaokulunda akademik odaklı eğitim demek, eğitimin ve okuldaki günlük yaşamın öğretmenler tarafından yapılandırılması demektir.  Öğretmenler önceden yapılandırılmış bir programa göre günlük etkinlikleri planlar ve çocukları bu plana uymaları için yönlendirir. Çoğu zaman anaokulu dahilinde sınıf benzeri mekanlar bulunur, çünkü öncelikli amaç çocuğu anasınıfına ve ilköğretim sürecine hazırlamaktır. Sınıflar çocukların ilk okuldaki oturma ve öğrenme düzenine alışmaları için tasarlanmış mekanlardır. Sınıfta geçen zamanda çocuklar sesler, harfler, renkler, şekiller, zaman kavramları, temel matematik bilgisi gibi konuları öğrenirler.

Akademik odaklı tasarlanmış eğitim-öğretim süreçleri; çocuklarının evde toplama çıkarma yapmaya ya da okumaya başladığını gören anne-babaları daha mutlu edermiş gibi görünse de bu durumun çocuğun ilköğretim ve sonraki eğitim süreçlerine kayda değer bir katkıda bulunmadığını iddia edenlerin sayısı da az değil. “Okul öncesi çocuğun sosyal ve duygusal becerileri geliştireceği bir dönemdir. Ancak bu becerileri geliştirdikten sonra akademik becerilerini geliştirecek bir temeli olur” diyor bir anne.

Eğer oyun odaklı bir anaokul tasarımın çocuğunuz için çok karmaşık olduğunu, onun böyle bir düzen içinde kendini rahat hissedemeyeceğini düşünüyorsanız, daha yapılandırılmış bir anaokulu programını tercih edebilirsiniz. Tabii mekanın akademik odaklı yaklaşımla  düzenlenmiş olması, anaokulunun ilkokula benzer bir yer olması anlamına gelmemeli. “Her gün özenle planlanmalı ancak bu çocukların ilk beş dakika A etkinliğini, sonraki on dakika B etkinliğini vb. yapması gerektiği, hepsinin koşulsuz aynı düzene uyması gerektiği katı bir planlama da olmamalı” diyor bir öğretmen. “Anaokulundaki sınıf ilköğretim dördüncü sınıfa benziyorsa, ortada bir sorun var demektir” diye ekliyor.
Hangi yaklaşımı seçerseniz seçin, bilin ki anaokuluna başlarken çocuğunuz için anasınıfına ve sonrasında ilköğretime giden yolun temelini atıyorsunuz demektir. Ancak yapacağınız tercih siyaha karşı beyazı seçmek gibi olamayacak. Oyun odaklı anaokulu programları çocukların akademik gelişimini dışlamadığı gibi, akademik odaklı anaokullarında da öğretmenlerin tek düşüncesi çocukların dil veya matematik öğrenmesi değil. Hangi yaklaşıma yakın olursa olsun iyi bir anaokulu eğitimcisi çocukların sosyal, mutlu bireyler olmasını; okulda geçirdiği zamanı keyif alarak geçirmesini ister.

Kendiniz için en doğru kararı her zamanki gibi siz ve çocuğunuz vereceksiniz.
Kaynak: Comparing Preschool Philosophies: Play-Based vs. Academic
Laura Lewis Brown
www.pbs.org

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here