PISA 2015′e Göre Eğitimde Dünyanın En Başarılı Ülkeleri – 4 : Çin

0
3110

1.36 milyardan fazla nüfusuyla Çin Halk Cumhuriyeti, dünyanın en kalabalık ve en büyük eğitim sistemine sahip ülkesi. Piyasa mekanizmalarının kademeli gelişimi ve daha açık politikalara doğru ilerleme, Çin ekonomisinde hızlı bir büyümeye sebep oldu. Çin’in GSYH’si 2000 ve 2009 yılları arasında yılda ortalama yüzde 10’dan fazla büyüdü ve 2015’teki büyüme yüzdesi ise 6,9 gibi yüksek bir oranı buldu. Bugün Çin, Dünya Bankası tarafından üst orta gelirli bir ülke olarak tanımlanıyor.

Vilayetler, özerk bölgeler, belediyeler ve özel idari bölgeler (yani Hong Kong ve Makao) Çin’in “birinci derece” yönetimi altında yer alıyor. Bunlardan dört tanesi olan Pekin, Şanghay, Jiangsu ve Guangdong PISA 2015′ katıldı ve birleşik sonuçları ” “B-S­-J­‐G (Çin)” olarak yayınlandı.

Çin Eğitim Sistemi

Çin’in ilkokul ve ortaokulu kapsayan dokuz yıllık zorunlu bir eğitim sistemi var. Öğrenciler lise ve üniversiteye giriş için sınavlara girmek zorundalar. PISA 2015 testine giren Çinli öğrencilerin yüzde 63.8’i ortaokula kayıtlı (çoğunluğu 9. sınıfta) kalan yüzde 36.2’lik öğrenci dilimi ise liseye gidiyor.

381553642_dc23ffbfec_z
Üniversite ya da yüksekokul diploması olan yetişkinler, öğretmenlik mesleğine adım atmak için Öğretmen Yeterlilik Sınavı’na girebiliyorlar. Bu sınav, bir yazılı sınavı bir de mülakatı içeriyor. Yazılı sınav, meslek ahlakını, ders içeriği bilgisini ve pedagojik becerileri; mülakat sınavları ise temel yeterlilikleri ve pedagojik becerileri öğretme uygulamalarını değerlendiriyor. Öğretmenlerin sözleşmeleri, yaşam boyu istihdamı garantilemek anlamına gelen geleneksel “devlet memurluğu” değil artık. Aksine öğretmenler düzenli teftişlerden ve değerlendirmelerden geçmek zorundalar. Ayrıca yeterlilik sertifikalarını yenilemeleri ve her beş yılda bir 360 saatten fazla eğitim almaları gerekiyor. Öğretmen maaşları; ana maaş, performans ikramiyesi ve ödeneklerden oluşuyor. Performans maaşı, bir performans değerlendirme sistemi tarafından belirleniyor.

Geçtiğimiz yıllarda Çin, dezavantajlı bölgelere ve insanlara odaklanarak eğitim sisteminde eşitliği ve niteliği artırmak için önemli atılımlarda bulundu. Mevcut dört önemli öncelik şunlar:

·    kırsal, uzak, yoksul ve etnik bölgeler
·    kırsal alanlarda ilkokul eğitimi, mesleki eğitim ve okulöncesi eğitim
·    maddi imkanları az olan öğrenciler
·    yüksek nitelikli öğretmenliğin/öğretmen gruplarının geliştirilmesi

Çin’in Kendi İçindeki Göçmenler

2015 yılında, Çin genelinde 13.5 milyondan fazla öğrenci, çoğunlukla aileleriyle birlikte kırsal alanlardan şehre gelen iç göçmenlerdi. Bu öğrencilerin yüzde 61’i Pekin, Şanghay, Jiangsu ve Guangdong gibi Çin’in doğu bölümünde yaşıyordu.

Göçmen çocukların zorunlu eğitime eşit erişimini garanti etmek için Çin hükümeti, “iki zorunlu”, “iki dahil” ve “iki muafiyet ve bir ödenek” politikasına bağlı kalıyor. “İki zorunlu”, yerel hükümet ve yerel devlet okulları bu çocuklara eğitim fırsatı sağlamak zorunda anlamına geliyor. “İki dahil”, göçmen çocukların zorunlu eğitimi kentsel gelişim planlarına ve bütçelerine dahil edilmeli demek. “İki muafiyet ve bir ödenek” ise göçmen öğrenciler öğrenim ücreti ve ders kitapları ücretinden muaf tutulacak ve dezavantajlı aileleri olan yatılı okul öğrecilerine yaşamak için ödenek sağlanacak anlamına geliyor.

Çin hükümeti 2014 yılında bir ulusal birleşik hane kaydı sistemi (hukou) oluşturdu. Bununla birlikte 2016 yılında göçmen öğrencilerin, ebeveynlerinin yaşadığı şehirlerde eğitim almalarına ve eğer yerel oturma izinleri varsa çalışmalarına izin veren Oturma İzni Yönetmeliği yürürlüğe girdi.

Son yıllarda göçmen çocukların yüzde 80’den fazlası devlet okullarında eğitim gördü ve göçmen çocukların yüzde 86’sı hükümet finansmanıyla desteklendi. PISA testlerine giren devlet okulu öğrencilerinin yüzde 15’i göçmen öğrencilerden oluşuyor. Çin’deki 30 kadar özerk bölge ve belediyede, göçmen öğrencilerin merkezi üniversite giriş sınavına (gaokao) kendi yerlerinde girmelerine izin veren politikalar yürütülüyor. Ancak göçmen işçilerin çocuklarının çoğu doğdukları topraklarda kalıyor. Çin hükümeti, bu çocuklara daha fazla ilgi ve koruma sağlamak için özel bir politika tasarladı.

Çin Eğitim Reformu

Son yıllarda Çin hükümeti, öğretim yöntemleri, okul yönetimi, yönetim sistemleri ve güvenlik mekanizmaları hakkındaki reformlara hız verdi. 2001 yılından itibaren temel eğitim müfredatı reformu şu konuları ön plana çıkardı:

·    öğretilmesi gereken içeriğe ek olarak öğrenme süreci ve öğrencilerin öğrenmeye karşı tutumları
·    aktif ve yaratıcı problem çözme, interaktif ve işbirliğine dayalı öğrenme ve pasif ezbere dayalı öğrenmeye daha az bağımlı kalma
·    öğrencilerin gelişimi ve biçimlendirici değerlendirme
·    öğretmen eğitimi ve öğretmenlerin mesleki gelişimi

Aşağıdaki reformlar ise PISA’ya katılan bölgelerde gerçekleştirildi:

·    Okuldaki öğrenme süresi ve akademik gereklilikler belirlendi ve bir diploma alabilmeleri için öğrencilerden tüm gereklilikleri yerine getirmeleri istendi.
·    Okullar, öğrencilere çok çeşitli seçmeli dersler sunabilmek için büyük çaba harcıyor ve bütün öğrencilerin aynı dersleri alması beklenmiyor.
·    Yaratıcılığı, eleştirel düşünmeyi ve sosyal uygulamayı artırmak için araştırmaya dayalı öğrenme teşvik ediliyor. Öğrenciler, öğretmenlerin yardımıyla kendi araştırma konularını kendileri belirleyebiliyor.
·    Sınıftaki öğretimde daha aktif rol alamları konusunda öğrenciler teşvik ediliyor.

Ayrıca sınav sistemi de kademeli bir şekilde reformdan geçiyor. Zorunlu eğitimde hiçbir giriş sınavı istenmiyor. Öğrenciler mahallerindeki okullara gidiyorlar. Ortaöğretimin üst bölümüne giriş, tek bir giriş sınavına dayanmıyor. Öğrencinin ideolojik ve ahlaki niteliklerini, sanatsal başarılarını ve topluluğa dahiliyetini içeren kapsamlı değerlendirmelere daha fazla önem veriliyor.

Merkezi yüksekokul giriş sınavı ile ilgili reform kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. 2020 yılına kadar iki farklı kategoriden oluşan yeni bir sınav ve kayıt sistemi oluşturulacak: Bunlardan biri teknik ve mesleki yüksekokul ve üniversitelere girmeyi planlayan meslek okulu öğrencileri için ve diğeri geleneksel üniversitelere girmeyi planlayan daha akademik eğilimli öğrenciler için. Bu reformun öncülüğünü Şanghay ve Ciciang yapıyor.

 

Kaynak: https://www.oecd.org/pisa/PISA-2015-china.pdf

 

 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here