TRENDLER

Sanal Etkileşimi Güçlendirecek 20 Oyun

Görüntülenme 116298

0
Sanal Etkileşimi Güçlendirecek 20 Oyun

“Ben bir öğrenciyim ve ekrana bakmaktan sıkıldım,” dedi bana. Ben de bir öğretmen olarak hak verdim sıkılana. Birlikte biraz sıkıldık. Başladık sıkılmamanın en önemli yolunu tekrar ama başka yerlere bakmaya çalışarak yürümeye.

Anlamlı olmadığını düşündüğüm hiçbir işi yapmamayı tercih edebilirim ama bunun yerine daha anlamlı olacağını düşündüğüm bir şeyler koymam gerektiğini de bilmeliyim. Bazen işler yolunda gitmeyebilir ve öğretmen-öğrenci-veli çatışması kaçınılmaz olur. İnternet gider, ekran donar, ses açılmaz, bilgisayar kendini günceller, uyuya kalınır, ders saati kaçırılır…Pacman oyunundaki hayaletler gibi nereye kaçacağımızı bilemeyiz, sıkışırız. Tahammül sınırlarının zayıfladığı ve sıkıştığımızı hissettiğimiz zamanlar süreci yönetmemizi oldukça zorlaştırabilir.

Oyun oynamak pozitif enerjimizi artırır ve doğrudan-dolaylı bir şekilde ilişkilerimizi canlandırır. İlkokul yaş grubu öğrencileri bu süreçte oyunlara daha çok ihtiyaç duyar. Rutinler bir zaman sonra sıkıcı olmaya başlar fakat bu, gerekli oldukları gerçeğini yok etmiyor. Rutinleri ise yine oyunlar parlatır. Yaratıcı drama eğitiminde kazandığım ve sınıfta uygularken çocukların eğlendiğini gözlemlediğim birkaç oyunu sanal etkileşim için uyarlamaya çalıştım. Aslolan öğrencilerin mental ve duygusal iyilik halleridir. Sosyal medya bu iyilik hali için bir kanal ise oyunlar da bu kanaldan iyiliği besleyen en önemli araçlardır. Tüm oyunların uygun bir uygulama ile (Zoom veya herkesin herkesi ekranda görebildiği) uygulanması kolay oyunlar olduğunu düşünüyorum. 

1) LİDERİNİ BUL 

Öğretmen (Zoom veya uygun bir uygulamada) bir öğrenciyi ebe seçer ve ayrı bir odaya alır. Gruptan bir lider seçilir ve gruba şu yönerge verilir; “Lider ne yaparsa onu yapın”. İçeri alınan ebeden lideri bulması istenir. Ebenin lideri tahminde üç hakkı vardır. Lideri bulursa yeni ebe lider olur. Bulamazsa tekrar ebe olarak devam eder.

2) SAYI SAYMACA?

Zoom vaya uygun bir uygulama üzerinden kaç kişi varsa hedef bu sayıya kadar anlaşmadan, birbirinden habersiz başlayarak, kimin hangi sayıyı söyleyeceğini bilmeden, işaret vb. yapmadan, karışık olarak saymaktır. Örneğin; 1’den 15’e kadar saymaya çalışılır. Herkes bir sayı söyleyecektir. Aynı anda iki kişi birden aynı sayıyı söylerse en başa dönülür. 

3) ŞAPKA 

Öğretmen (Zoom veya uygun bir uygulamada) chat’i açar. Öğrencilerden chat’te yazılan isimleri dikkatlice izlemeleri istenir. Öğretmen oyunu başlatır. Müzik açılır ve chat’ten bir kişinin ismini yazar. Örneğin öğretmen Masal ismini yazdı. Masal hemen bir başkasının ismini yazmalı. Var sayalım Ada yazdı. Ada ismini görür görmez başka bir isim yazmalı. Müzik durur ve Ada hala bir isim yazmadıysa bir şarkı söyler. Araya ismi olmadan bir şeyler yazan kişi diskalifiye* olur. 

4) KİM KİMİN TOPLAMI

Öğretmen zoom üzerinden her öğrencinin isimleri yerine sayılar/numaralar (1-20) yazar. Sonra herkesin kalem ve kağıt almalarını ister. Öğretmen iki isim söyler ve bu iki ismin sayılarını/numaralarını topladığında hangi ismi bulacaklarını sorar. Örneğin “Ada ile Masal’ı topladığında kimi bulursun?” der ve Elif’i bulmalarını bekler. Öğretmen bazen sayı ister, bazen isim. Daha sonra sonucu doğru bilen öğrenci arkadaşlarına soru sorar… 

Ada’nın numarası 3          Masal’ın numarası 6        Elif’in numarası 9 

 

5) NESİ VAR? 

Ebe odasından bir nesneyi alır ve kimseye göstermez (kamerasını kapatabilir) veya aklından bir nesne tutar. Öğrenciler “Nesi var?” dedikçe ebe tuttuğu nesnenin renginden, şeklinden, boyutundan, kullanım şeklinden, kullanım alanından vs. ipucu verir. Çocuklardan hangisi nesneyi bilirse diğer oyunda ebe olur. 

6) DUDAK OKUMA 

Öğretmen bilgisayar (zoom) üzerinden sesini kapatır. Herkes öğretmeni ekrandan takip eder. Öğretmen bir sözcük söyler ve çocuklar da öğretmenin ne söylediğini anlamaya çalışırlar. Bilen öğrenci bir sözcük söyler ve oyun bu şekilde devam eder. 

7) ALİ KUTUDA 

Herkes bilgisayar karşısında ayakta durur. Öğretmen, “Ali kutuda” dediği zaman herkes çömelir ve bilgisayar ekranında görünmemeye çalışır. “Ali kutudan çıktı” deyince herkes ayağa kalkar. Öğretmen bu tempo ile giderken bazı komutlarda değişiklik yapar. Bu değişiklikte yanlış yapanlar kamerasını kapatır. En sona kalan oyuncu 5 kez doğru hamleyi yaparsa oyunu sınıf kazanır, yanlış yaparsa öğretmen kazanır.

8) GÜLMEME OYUNU

Öğretmen ekran karşısında bugüne kadar herkesi güldürdüğünü söyler. Bugün ise bütün sınıfı güldüreceğini ve mutlaka kazanacağını açıklar. Daha sonra sınıftan bir kişi seçer ve onu güldürecek komik şeyler söyler. Bir kişiyi güldürdüğünde artık o da onun tarafına geçer ve isterse ona birini güldürmesi için görev verir. Not: Bilerek gülen biri olursa (öğretmen tarafına geçmek için) diskalifiye olur veya öğretmen ona görev veremez.

9) UZAYCA DİLİ 

Öğretmen bugün paylaşımlarını uzaylı diliyle yapacaklarını söyler. Konuşurlarken kelimelerin anlamları belli değildir ama hayret, kızgınlık, sevinç, hüzün, yorgunluk vs. duyguların vurgularının verilmesi önemlidir. Öğretmen sevincini anlatmaya çalışır. Sonra isterse tahmin etmelerini de ister. Mikrofonlar kapalı olur ve sadece uzayca dili ile anlatan kişi dinlenilir. Öğrenciler duyguyu ve olayı tahmin ederler.

10) ÖRDEK NEREDE? 

Bir ebe seçilir. Diğer çocuklar kazdır. Kazların arasından biri ördektir ve kazlar “tıss tıss” diye ses çıkarırken, ördek “vak vak” diye ses çıkarır. Kazlar ve ördek kamerasını kapatır. Sadece ebenin kamerası açık olur. Ebe ördeği bulmaya çalışır. Ebe’nin sadece iki tahmin hakkı vardır.

11) KABAK OYUNU 

“Kabak” oyunu için Zoom’da her öğrencinin isminin yerine bir sayı yazılır. Öğretmen oyunu başlatır. “Olsun, olsun üç kabak olsun” der. Bu sayıyı seçen çocuk “üç kabak olmasın, altı kabak olsun” der. Altı sayısını seçen çocuk, bir arkadaşının sayısını söyleyerek oyunu devam ettirir.

12) BU NE, BU KİM? 

Paylaşım öncesi öğrencilere rastgele görseller e-mail olarak atılır. Öğrencilerle etkinlik başladığında sırayla atılan e-maildeki görseli göstermeden ne işe yaradığını, ne olduğunu, nasıl kullanıldığını vs. anlatmaya çalışır. Diğer çocuklar, anlatılanlar doğrultusunda görseli tahmin etmeye çalışırlar. 

13) BİR NESNE GELSİN

Öğretmen “Bir nesne gelsin ama ne gelsin?” der. Ardından “Yumuşak mı yumuşak bir nesne gelsin” diyerek öğrencilerin odalarında yumuşak bir nesne bulup getirmelerini bekler. Yine aynı şekilde “Bir nesne gelsin ama ne gelsin?” der. “Yumuşak ve ama üstünde kırmızı renk olan bir nesne gelsin” diyerek öğrencilerin hem yumuşak hem de içinde kırmızı olan bir nesne bulmalarını bekler. Bulup getiren öğrenci ekranda arkadaşları ile paylaşır. Bu oyun sert, yumuşak, uzun, kısa, pürüzlü, pürüzsüz, renk kavramlarıyla çeşitlendirilir.

14) AYNA OYUNU 

Bir çocuk “ayna” olur. Diğer çocuklar da ekran karşısında ayna olan çocuğun yaptığı devinimleri öykünerek aynısını yapar. Güldürücü devinimler çocukların daha çok hoşuna gider. Nasıl devinimler yapılacağı konusunda çocuk özgür bırakılmalıdır. Öğretmen ayna değiş dediğinde söylediği kişi ayna olur ve diğer herkes yeni aynanın yaptıklarını yapmaya çalışır.

15) RENGİ NEDİR? 

Bu oyun çocuklara renkler öğretildikten sonra oynanır. Renkleri pekiştirme, dikkati artırma oyunudur. Öğretmen öğrencilere, üstlerindeki giysilerin, duvarların, kitap kaplarının, blokların, araç-gereç ve oyuncakların vb. renklerini sorar, çocuklar söylerler. Bunlar içinden, özellikle 4-5 nesnenin rengine dikkat çeker (öğretmen ayrıntıları not alırsa sıkışılan yerde destek olabilir). Daha sonra çocuklar bir ebe seçerler. Ebe dışındaki herkes kamerasını kapatır, Öğretmen ebeye, “Ali’nin kazağının rengi nedir?” diye sorar. Ebe bilirse ebelikten kurtulur, alkışlanır. Bilinen çocuk ebe olur. Ebelik, bilinceye kadar devam eder. “Rengi nedir?” sorusunu, öğretmen yerine herhangi bir çocuk da sorabilir. Ebe değiştikçe, soran çocuk da değişebilir. Soran çocuk da ebe gibi seçimle belirlenebilir.

16) ÖYKÜ OLUŞTURMA 

Öğretmen bir cümle kurarak öyküyü başlatır. Sırayla tüm katılımcılar birer cümle ile anlamlı bir öykü oluşturmaya çalışırlar. Görüşme videosu kayıt alınır ve başka bir gün öyküye bir bölüm daha yazılır (tehlikeli, gizemli veya çözülen sır başlıklarıyla). 

17) MAKİNE PARÇASI 

Öğretmen bir kişi seçer. Seçilen kişi de herhangi bir makineyi seçer ve onun bir parçası olarak hareket eder. Diğer katılımcılar sırayla makinenin diğer parçalarını hareket ve sesle oluştururlar. Öğretmen sınıfı üç veya dört gruba ayırarak grupların bir makine seçmesini ister. Her grup seçtiği makinenin parçaları olur ve ses çıkartır. Diğer gruplar hem makineyi hem de parçaları tahmin eder.

18) RİTİM OYUNU 

Öğretmen bir ritim verir ve grubun takip etmesini ister. İlk önce gruba gösterilerek yaptırılır. Daha sonra grup hep beraber yapar.

?-İki kez parmak tıklat (tigali-tigali) 

-İki kez el çırp (şak-şak) – İki kez elleri omuza vur (pigali-pigali) – İki kez el çırp (şak-şak) – Bir kez parmak tıklat (tigali) – Bir kez el çırp (şak) – Bir kez elleri omuza vur (pigali) – Bir kez el çırp (şak) – Bir kez el tıklat (tigali), omuza vur (pigali), el çırp (şak) Tigali tigali şak şak pigali pigali şak şak tigali şak pigali şak tigali pigali şak… 

19) MÜZEYE GEZİ 

Öğretmen sınıfı iki gruba ayırır. Zoom veya başka bir uygulama kullanılabilir. Gruplara isim verir. Birinci grubun adı; heykeller, ikinci grubun adı; turistler. Turistler istedikleri resim veya heykel ile istedikleri konularda konuşabilirler. Öğretmen heykel grubuyla konuşur ve istedikleri şekilde heykel veya resim olabileceklerini söyler. Tek kural ise seçilen şekilde kalınması gerektiğidir. Öğretmen turistlere sorular sorarak sanat eseri hakkında konuşmalarını sağlar. 

20) DEDİĞİMİ YAP YAPTIĞIMI YAPMA 

Öğretmen öğrencilere kendisini çok dikkatli izlemeleri gerektiğini söyler. Dediğini yapmalarını ama yaptığını asla yapmamaları gerektiğini örnekle açıklar. Örneğin öğretmen “Eller burunda der” ve elini başına koyar. Elini başına koyanlar kamerasını kapatır. Ellerini burnuna götürenler ise oyuna devam eder. Birkaç örnek daha ;

-“Eller kulakta” denir ama çeneye konulur.

-“Eller yanakta” denir ama alna konulur.

-“Eller gözlerde” denir ama kulaklara konulur.

*Diskalifiye olan kişi ebe olarak seçilmez. Sadece oyunun izleyicisi olur. Burada bir defa kural ihlali yapabilirler fakat öğretmen yapıcı davranmalıdır. Birden fazla kural ihlali durumunda yaptırım konusunda ise net davranılmalıdır.

Servet Atak 

Sınıf Öğretmeni

[email protected]

 

Yorum Yazın
En Yeni İçeriklerden Hemen Haberdar Ol
Egitimpedia.com'aGiriş Yapın

Egitimpedia Hesabı ile Giriş Yap

Egitimpedia Hesabı Oluşturmak için Tıklayın!