TRENDLER

TEDMEM Yeni Eğitim Atlasını Yayınladı

Görüntülenme 529

0
TEDMEM Yeni Eğitim Atlasını Yayınladı

Türk Eğitim Derneğinin düşünce kuruluşu TEDMEM tarafından hazırlanan Türkiye Eğitim Atlası 2014-2015 adlı çalışma, çeşitli kaynaklardan toplanan verilerle eğitim sistemimizin fotoğrafını çekiyor. Bu verilerin özellikle eğitim reformu için büyük önem taşıdığı belirtiliyor.

İlk kez iki yıl önce yayınlanan Türkiye Eğitim Atlası’nın ikinci sayısında, 2014-2015 eğitim öğretim yılına ait veriler, görsellerle desteklenerek sunuluyor. Türkiye Eğitim Atlası 2014-2015’te Milli Eğitim Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu istatistiklerinin yanı sıra, PISA 2012 verilerine ve farklı endekslerde yer alan Türkiye verilerine de yer veriliyor.

Türk Eğitim Derneği Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu, temel bir kaynak niteliğinde ortaya çıkan Türkiye Eğitim Atlası’na ilişkin şunları söylüyor: “Farklı kaynaklarda farklı boyutlarıyla yer alan eğitim istatistikleri, bütünsel olarak ele alınamamaktadır. Oysa ki, eğitim sistemimizin niteliği, verimliliği ve atılacak sağlıklı adımların sürekliliği, verilerin tek bir merkezde toplanması, bunların etkili bir ölçme-değerlendirme mekanizmasıyla ele alınmasıyla mümkündür. Verilerin niteliği ve sağlıklı değerlendirilmesi, eğitim sisteminin başarılı olması için yürütülen öğretim etkinliklerinin niteliğini de belirleyecektir. Dünyada önde gelen eğitim sistemlerinde olduğu gibi, öğrenci, öğretmen, okul gibi ana bileşenlere ilişkin verilerin toplanmasıyla oluşturulacak büyük veri analitiği, eğitim sistemimizin sadece izlenebilir olmasını sağlamayacak, aynı zamanda başta karar alıcılar olmak üzere tüm aktörlerin hesap verebilirliğinin de önünü açacaktır.”

Tamamına buradan ulaşabileceğiniz Türkiye Eğitim Atlası 2014-2015’in önsözünde TEDMEM Koordinatörü Dr. Mehmet Palancı, şunları belirtiyor:

“Özellikle “reform” olarak sunulan uygulamaların, veri temelli ve ön analizler olmaksızın uygulamaya geçirilmesi istenilen sonuçların elde edilmesine engeldir. Eğitim sistemimize ilişkin nicel veriler kapsamlı bir şekilde toplanmakta, ancak alınan kararlarda ve uygulamaya konulan düzenlemelerde bu verilerden bütünsel yaklaşımın gerektirdiği şekilde yararlanılamamaktadır. Dünyada gelinen noktada ise verilerin sistematik toplanması ve değerlendirilmesinin de ötesinde, artık veri madenciliği ve büyük veri analizleri gibi yöntemler sistemler için vazgeçilmez olarak addedilmektedir. Küresel çapta hâkim olan bu anlayış ülkelerin sağlam ve nitelikli veri tabanlarına sahip olması gerekliliğine işaret etmektedir.”

ATLASTA NELER VAR?

TEDMEM tarafından hazırlanan Türkiye Eğitim Atlası’nın, Türkiye’deki eğitim sistemini değerlendirmek amacıyla gerçekleştirilen çalışmalarda sıklıkla başvurulan ve farklı kaynaklarda yer alan göstergeleri bir araya getirmeyi amaçladığı belirtiliyor. Buna göre çalışma, Milli Eğitim İstatistikleri, Yükseköğrenim istatistikleri, PISA istatistikleri ve farklı endekslerde Türkiye olmak üzere 4 ana bölümden oluşuyor.

Bu başlıklardan ilkinde, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan Örgün Eğitim İstatistikleri 2013-2014 ve 2014-2015 verilerinden yararlanılmış. Bu istatistiklere de 10 bölümde yer alıyor. Bu bölümlerden ilk yedisinde eğitim kademelerine göre okullaşma oranları, eğitim kurumları sayıları, öğretmen sayıları, öğrenci sayıları, yeni kaydolan öğrenci sayıları, derslik sayıları, okul başına düşen öğrenci sayıları, öğretmen başına düşen öğrenci sayıları ve derslik başına düşen öğrenci sayıları ile bölge bazında harita ve grafikler yer alıyor.

okullasma orani

 

okullasma orani1

okullasma orani2

Tüm bu verilerin il bazındaki sayılarına ve/veya oranlarına ilgili sayfaların altında yer alan kare kodlar vasıtası ile ulaşılabiliyor. Atlasın ikinci bölümünde ÖSYM tarafından açıklanan 2014-2015 öğretim yılına ait yükseköğretim istatistiklerinden yararlanılarak hazırlanmış ve veriler, beş bölüm altında sunuluyor. Bölge bazında üniversite sayısı, önlisans ve lisans ile yüksek lisans ve doktora programındaki öğrenci sayıları, alanlara göre üniversite öğrencileri, yabancı uyruklu öğrenci sayıları gibi veriler de bu bölümlerde ayrıntı biçimde gösteriliyor.

PISA 2012 verilerinin Türkiye özelinde değerlendirilmesi sonucu hazırlanan üçüncü bölümde de ülkemizin eğitim sistemini değerlendirmede verimli olabilecek bilgiler derlenmiş. Bu kapsamda Türkiye’de 15 yaş grubundaki öğrencilerin demografik bilgilerinin yanı sıra, çalışma alışkanlıkları, öğrenme yöntemleri ve başarısızlıklarının nedenleri gibi bilgiler de yer alıyor. Ayrıca PISA 2012’nin odak konusu olarak belirlenen matematik dersiyle ilgili olarak öğrencilerin ilgi, kaygı, benlik algısı, motivasyon, öz yeterlik algısı gibi değişkenlere yönelik cevapları da grafiklerle gösteriliyor.

Son bölümde ise, ulusal ve uluslararası endekslerde Türkiye ile ilgili öne çıkan bilgiler bulunuyor.

Türk Eğitim Derneği hakkındaki bilgilere ulaşmak için www.turkegitimdernegi.org.tr adresine tıklayabilirsiniz. TED bünyesinde oluşturulan ve eğitim sistemi için proaktif bir şekilde, kanıta dayalı araştırma verisi, fikir ve yayın üretip kamuoyuna mal etmeyi amaçlayan bağımsız bir düşünce kuruluşu olan TEDMEM’in çalışmalarını da www.tedmem.org sitesinde inceleyebilirsiniz.

 

Yorum Yazın
En Yeni İçeriklerden Hemen Haberdar Ol
Egitimpedia.com'aGiriş Yapın

Egitimpedia Hesabı ile Giriş Yap

Egitimpedia Hesabı Oluşturmak için Tıklayın!