TRENDLER

Uluslararası Pisa Testleri 'Küresel Becerileri' ve Kültürel Farkındalığı Da Ölçecek

Görüntülenme 1452

0
Uluslararası Pisa Testleri 'Küresel Becerileri' ve Kültürel Farkındalığı Da Ölçecek

Dünyanın farklı ülkelerindeki eğitim sistemlerini karşılaştırmak için kullanılan uluslararası bir standart olan Pisa testleri, 2018 yılında küresel yetkinliklerle ilgili yeni bir ölçümü daha kapsayacak.

Matematik, okuma ve fen alanında testler düzenleyen OECD, giderek çeşitlilik kazanan dünyamızda öğrencilerin farklı kültürlerin ve inançların farkında olarak nasıl hareket edebildiklerini ölçen başka bir test daha eklemeyi düşünüyor.

OECD’nin eğitim direktörü Andreas Schleicher, geçtiğimiz günlerde yayınlanan bir yazısında küreselleşmenin güçlü bir ekonomik, politik ve kültürel güç halini aldığı bir dünyada, gençlerin yeterliliklerini gösterecek böyle yeni sıralamalara neden ihtiyaç duyulduğunu anlatıyor:

Dünyanın dört bir yanındaki eğitim liderleri “küresel yetkinliklerin” öğretilmesi ihtiyacını giderek daha fazla dile getiriyorlar.

Bu ay Japonya’da düzenlenen ve G7 grubunun eğitim bakanlarının katıldığı toplantıdaki en önemli konulardan birisi buydu.

Küreselleşme farklı insanlara farklı şeyler ifade edebilir. Kimilerine göre inovasyon ve yüksek yaşam standartları demektir. Ama küreselleşme aynı zamanda sosyal bölünmeye ve  ekonomik eşitsizliğe de neden olabilir.

Otomasyon ve dijital ekonomi, girişim fırsatı olarak görülebilirken aynı zamanda iş güvenliğinin zayıflaması anlamına da gelebilir.

digital economy

Dijital ekonomide farklı kültürlerde çalışabilecek elemanlara ihtiyaç var.

Kimilerine göre “sınır ötesi göç”, iş için farklı ülkeler arasında seyahat edebilmekken, diğerlerine göre bu yoksulluk ve savaştan kaçış demektir.

Eğitimciler, öğrencileri, ileride çalışacakları ve sosyalleşecekleri, kültürel çeşitliliğe sahip ve dijital olarak birbirine bağlı topluluklara nasıl hazırlayacakları konusunda çaba harcıyorlar.

Eskiden eğitim, insanlara bir şeyler öğretmek demekti.

Migrants arrivingDeğişen bir dünyada yol almak: Küreselleşmenin hem getirileri hem de zorlukları var.

Günümüzdeyse çocukların güvenilir bir pusulalarının ve yol bulma becerilerinin olması ve belirsiz, dengesiz ve muğlak bir dünyada kendi yollarını çizebilmelerini sağlayacak karakter özelliklerinin olması gerekiyor.

Okulların öğrencileri, çeşitli kültürel kökenlerden gelen insanlarla işbirliği yapacakları bir dünyaya hazırlaması gerek.

Çünkü öğrencilerin farklı görüşleri, bakış açılarını ve değerleri takdir etmesi gerekecek. Dünya artık insanların farklılıklar üzerinden nasıl işbirliği yapıp karşısındakine nasıl güvenebileceğine karar vermesi gereken bir yer.

Okullar gençlere küresel gelişme hakkında bir şeyler öğrenebilecekleri fırsatlar sunabilir, onları farklı kültürlere erişip çözümleyecekleri araçlarla donatabilir, öğrencilerin uluslararası ya da kültürlerarası ilişkilerde bulunmalarına yardımcı olabilir ve insan çeşitliliğinin değerini güçlendirebilir.

Stock market

Bu amaçlar şimdiden pek çok ülkenin müfredatında yer alıyor.

Ancak küresel yetkinliğin okullara ve öğrenilenlere nasıl yerleştirileceği konusunda politikacıların da eğitimcilerin de hazır cevapları bulunmuyor.

Sorunun önemli bir kısmı, küresel yetkinliğin tam olarak neyi kapsadığı ve bu yetkinliğin eğitim politikaları ve uygulamaları bakımından nasıl ölçülebilir hale getirileceği konularında net bir tanımın olmamasından kaynaklanıyor.

OECD’nin Uluslararası Öğrenci Ölçme Programı olan Pisa, bunu gündemine aldı.

Pisa, “küresel yetkinliği” şöyle tanımlıyor:

“Küresel ve kültürlerarası meseleleri, eleştirel olarak ve birkaç farklı bakış açısından analiz etmek; farklılıkların, kişinin kendisi ve başkaları hakkındaki düşüncelerini, algılarını ve yargılarını nasıl etkilediğini anlamak; insanlık onuruna duyulan ortak saygıya dayanarak farklı kökenlerden gelen diğer insanlarla açık, uygun ve etkili etkileşimler kurmak.”

Amaç, eğitim sistemlerinin gençleri bu küresel yetkinliklere ulaşmaya hazırlama konusundaki başarılarını, ilk kez kapsamlı olarak ele alacak, karşılaştırmalı bir uluslararası Pisa değerlendirmesi sunmak.

Bu bize, 15 yaşındaki gençlerin küresel sorunlar ve diğer kültürlerle etkileşimlerine dair bilgi ve  anlayış kazandırabilir.

Öneri aynı zamanda öğrencilere, başka ülkelerden ya da kültürlerden insanlarla düzgün ve etkili bir iletişim kurma konusunda sorular sorulmasını da kapsıyor.

Öğrenciler diğer insanların düşüncelerini, inançlarını ve duygularını ne kadar anlayabiliyor, dünyayı ne kadar onların bakış açısından görebiliyor?

Greek-Macedonian border

 

Kendi düşüncelerini, duygularını ve davranışlarını yeni bağlamlara ve durumlara nasıl uyarlayabiliyorlar? Kendilerine sunulan bilgiyi gözden geçirirken eleştirel düşünüp analiz yapabiliyorlar mı?

Bunun yanı sıra, öğrencilerin diğer kültürlerden gelen insanlara açık olup olmaması gibi daha genel tavırlara bakılması konusunda da bir tartışma var. Öğrencilerin dünyadaki diğer insanlara ve bakış açılarına karşı hassasiyetleri, merakları ve kaynaşma istekleri nedir?

Pisa, bu boyutların nasıl ölçüleceğine dair sadece bir başlangıç.

Öte yandan testlerden elde edilecek karşılaştırmalı bulgular, ülkelerin öğrencilerinin küreselleşmiş bir dünyada yaşamaya ve çalışmaya ne kadar hazırlıklı olduklarını görmelerini sağlayabilir.

Paris protestBu yılın başlarında, Paris’te, küreselleşme karşıtı bir protesto

Öğrencilerinin küresel haberleri ne kadar takip ettiğini ve küresel meseleleri nasıl anlayıp eleştirel bir şekilde analiz ettiğini görebilirler.

Farklı ülkelerde çok kültürlü ve küresel eğitime yönelik farklı yaklaşımlar nelerdir? Kültürel olarak faklı öğrenci gruplarına nasıl eğitim veriliyor?

Okullar kültürel ve cinsiyete dayalı önyargılar ve klişelerle başa çıkma konusunda ne kadar iyi?

OECD, küresel yetkinliğin üç ilke ile belirlendiğine inanıyor; “eşitlik”, “uyum” ve “sürdürülebilirlik”.

  • Eşitlik: Yoksul çocukların daha az eğitim almasının yanı sıra gelir ve fırsat eşitsizliğindeki artış, eşitlik ve büyümeyi gündemde üst sıraya taşıyor. Dijital ekonomi rutin görevlerden oluşan işlerin içini boşaltıyor ve istihdamın doğasını radikal bir şekilde değiştiriyor. Pek çok insan için bu özgürleştirici ve heyecan verici bir gelişme. Olay yaratan bir internet iş modeliyle yirmili yaşlarında bir girişimci olmanın tam zamanı. Ama bu başkalarının geçim kaynaklarının sonu anlamına geliyor.
  • Uyum: Dünyanın her yerinde, yoksulluk ve savaşın pençesindeki ülkelerden akın akın gelen insanların oluşturduğu eşi benzeri görülmemiş bir hareketlilik var. Göçmen alan ülkeler bu farklı insan gruplarını nasıl entegre edecek, aşırılık ve köktencilik risklerinden nasıl sakınacaklar?
  • Sürdürülebilirlik: Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Gelişme Hedeflerine ulaşmak, uluslararası alanda bir önceliktir. Mevcut ihtiyaçları, gelecek kuşakların kendi ihtiyaçlarını karşılamasına zarar vermeden karşılayacak bir gelişme, çevresel bozulma, iklim değişikliği, aşırı tüketim ve nüfus artışıyla karşılaştığımız günümüz dünyasında bu hedefler her zamankinden daha da anlamlı.

Bugün, bu üç ilke de risk altında. Ancak OECD, küresel yetkinliği, 21. yüzyıl eğitimine daha geniş açıdan bakıldığında en önemli unsur olarak görüyor.

Kaynak: http://www.bbc.com/news/business-36343602

Yorum Yazın
En Yeni İçeriklerden Hemen Haberdar Ol
Egitimpedia.com'aGiriş Yapın

Egitimpedia Hesabı ile Giriş Yap

Egitimpedia Hesabı Oluşturmak için Tıklayın!