TRENDLER

Yoksulluk Öğrenmeyi Nasıl Etkiler?

Görüntülenme 1031

0
Yoksulluk Öğrenmeyi Nasıl Etkiler?

Yoksulluk yaşayan insanlar, diğer tüm sosyoekonomik sınıflarda olduğu gibi kendi içlerinde çeşitlilik gösterirler. Tıpkı diğer sosyoekonomik sınıflarda olduğu gibi geniş bir değerler, inançlar, eğilimler, yaşantılar, sosyal çevreler ve yaşam fırsatları yelpazesini temsil ederler. Eğitimciler olarak öğrencilerimizin ihtiyaçlarına karşı duyarlı olabilmek için yoksulluğun insanların, özellikle de çocukların hayatlarına getirdiği kısıtlamaları ve bu tür koşulların öğrenmeyi ve akademik başarıyı nasıl etkilediğini mutlaka dikkate almalıyız. Yoksulluk, insanların hayatlarındaki sonuçları etkileyen ara faktörleri etkiler. (Duncan & Brooks-Gunn, 1997). Bu faktörler arasında öğrencinin sağlığı ve mutluluğu; okuryazarlık ve dil gelişimi; fiziksel ve maddi kaynaklara erişim ve hareketlilik (sık taşınma) seviyesi yer alır.

Sağlık ve Refah

Bunlar birbirleriyle ilişkili faktörlerdir ve bir faktör diğeriyle bileşik olabilir. Örneğin standart altı konut, yetersiz tıbbi bakım ve kötü beslenme; çocukluk hastalıklarını, prematür doğumları ve düşük doğum kilolarını etkiler ve tüm bunlar bir çocuğun fiziksel ve bilişsel gelişimini üzerinde etki eder. Bu tür faktörler öğrencinin eğitim sisteminden fayda görme başarısı üzerinde de etkilidir. Günlük bazda ekonomik sıkıntı çekmek; öğrencilerin zihin sağlığını (Winters & Cowie, 2009), özyeterliğini (Conrath, 1988, 2001), özsaygısını (Ciaccio, 2000a, 2000b) ve okulda başarılı olma motivasyonunu da (Beegle, 2006) olumsuz yönde etkileyebilir.

Dil ve Okuryazarlık Gelişimi

Yoksulluk içinde yaşayan çocuklar, çoğu zaman okuryazarlık ve dil gelişimi bakımından daha zengin durumdaki akranlarının gerisinde kalırlar. Öteki Amerika’yı Eğitmek isimli kitabın yazarı Susan Neuman (2008), 50 yıllık araştırmaların şunu işaret ettiğini söylüyor: “Yoksul olan çocuklar daha sınırlı karmaşık sözdizimleri olan, daha az sayıda kelime ve karşılıklı konuşmaya dönüşen daha az sayıda soru duyarlar ve bu da, hızla yeni kelimeler edinmelerini ve kelimeler arasında ayrım yapmalarını zorlaştırır.” Önemli sayıda bilimsel çalışma, düşük gelirli ailelerden gelen öğrenciler ile daha varlıklı akranlarının okuma materyallerine erişimleri arasındaki farklılıklara da işaret ediyor. (Allington & McGill-Franzen, 2008).

Maddi Kaynaklar

Yoksulluk genellikle ailenin çocuklarına diğer maddi kaynakları sağlama gücüne de kısıtlama getirir. Örneğin nitelikli yuvalara sınırlı erişime, okul öncesi ya da sonrası bakıma sınırlı erişime ve ders çalışmaya olanak sağlayan özel ve sessiz ortamlar yaratmak için evlerinde sınırlı fiziksel alana sahip olabilirler. Sınıf dışı projeleri tamamlamak için gerekli bilgisayarları ya da parasal kaynakları olmayabilir.

Sık Taşınma

Yoksulluk çoğu zaman aileler üzerinde başka tür bir kısıtlama daha getirir: Sabit konut sağlama gücü. Öğrenciler aileleri iş arayışında olduğu için ya da taşınmalarını gerektiren başka sorunlarla uğraştıkları için genellikle bir yerden bir yere taşınırlar. Sık taşınmanın öğrenciler üzerinde neredeyse her zaman negatif bir akademik ve sosyal etkisi vardır.

Yoksulluğun öğrenci öğrenmesi üzerindeki geniş kapsamlı etkileri hakkında çok şey biliyoruz. Bu faktörler, yoksulluk çeken öğrencilerini destekleme ve onlara bir şeyler öğretme çabası içindeki eğitimcilere değerli bilgiler sunuyor. Yoksulluk oranı yüksek, yüksek performans gösteren okullarda bu bilgi, yoksulluk içinde yaşayan öğrencilerden duyulan beklentileri düşürmememize sebep oluyor. Bunun yerine öğrencilerin yüksek beklentileri karşılamak için ihtiyaç duydukları desteği, farklılaştırmayı ve yapıyı anlamaya ve empatiye neden oluyor. Tıpkı Yoksulluk oranı yüksek, yüksek performans gösteren okullar gibi yoksulluk içinde yaşayan öğrencilerin kaydını alan her okul, öğrencilerinin yaşam şartları hakkında mümkün olduğu kadar fazla bilgi ve anlayış kazanmaya çalışmalı.

Çocuklar ve ergenler öğretmenlerinin onlara değer verdiğini, önemsediğini ve onların hayatlarının gerçekleriyle ilişki kurmak için ellerinden gelenin en iyisini yaptıklarını gördüklerinde, güvenmeye ve aktif bir şekilde öğrenmeye daha meyilli olurlar.

 

 

Kaynak: https://www.edutopia.org/blog/how-does-poverty-influence-learning-william-parrett-kathleen-budge?utm_source=facebook&utm_medium=socialflow

Yorum Yazın
En Yeni İçeriklerden Hemen Haberdar Ol
Egitimpedia.com'aGiriş Yapın

Egitimpedia Hesabı ile Giriş Yap

Egitimpedia Hesabı Oluşturmak için Tıklayın!